Uniwersytet Wrocławski

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2015 roku

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9.01.2015 w sprawie dni wolnych w 2015 roku.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.01.2015 r. w sprawie nowych kont poczty elektronicznej.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 lutego 2015 r. o obowiązku składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10.02.2015 r. w sprawe administratorów MS Office365.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11.02.2015 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich UWr w 2015 roku.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.02.2015 r. w sprawie ustalenia terminów wypłat należności z tytułu umów cywilnoprawnych.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.02.2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015-2016 w UWr.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12.03.2015 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązków Koordynator ds. związanych z substancjami zubożającymi warstwę ozonową i fluorowanymi gazami cieplarnianymi.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09.03.2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17.03.2015 r. w sprawie powołania zespołów zadaniowych w UWr.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej - Tamka 2.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09.04.2015 r. w sprawie użytkowania w UWr fluorowanych gazów cieplarnianych.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.04.2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia zaleceń pokontrolnych NCBiR.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.04.2015 r. w sprawie uczelnianego koordynatora, wydziałowych koordynatora oraz uczelnianego administartora systemu POL-on.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 06.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w UWr.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 05.05.2015 r. w sprawie ustalenia terminów wypłat nalezności z tytułu umów cywilnoprawnych.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.05.2015 r. o powołaniu UKR w UWr do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2015-2016.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 01.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. sprzedaży nieruchmości przy ul. Świątnickiej 30.pdf

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wniosku projektowego do konkursu nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2015 r.

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie realizacji zakupów przenośnego sprzętu komputerowego oraz telefonów komórkowych

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie skrócenia godzin pracy w dniach 6-7 sierpnia 2015 r.

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie obowiązku stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim wzoru „Porozumienia o prowadzeniu praktyk studenckich nieujętych w programie kształcenia”

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie skrócenia godzin pracy w dniach 10-13 sierpnia 2015 r.

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie skrócenia godzin pracy w dniach 31 sierpnia i 01 września 2015 r.

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uruchomienia w Uniwersytecie Wrocławskim Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA)

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 października 2015 r.

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Szajnochy 10

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego używających samochodu prywatnego w celach służbowych do jazd lokalnych i podróży służbowych

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie odwołania Uczelnianej Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie dodatków specjalnych ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów uchwał rad jednostek organizacyjnych podejmowanych w przewodach doktorskich, w postępowaniach habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora

PDF  KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołów do realizacji II etapu zadania „Dostawa, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego oprogramowania klasy ERP wraz z Budżetowaniem i Kontrolingiem pracującym na niezależnej zewnętrznej Hurtowni Danych oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów” w projekcie „Nowoczesny Uniwersytet

Metryczka
 • wytworzono:
  09-01-2015
  przez: Karolina Liwanowska
 • opublikowano:
  09-01-2015 11:49
  przez: Karolina Liwanowska
 • zmodyfikowano:
  23-01-2016 22:10
  przez: Wojciech Głodek
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 7934
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×