Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2013 roku

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.01.2013 r. przypominający o obowiązku składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 04.02.2013 r. w sprawie ostatecznego terminu wdrożenia w UWr systemu inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem kodów kreskowych.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 07.02.2013 r. w sprawie E-DolnySlask.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21.02.2013 r. w sprawie wzorów uchwał rad jednostek organizacyjnych podejmowanych w przewodach doktorskich, w postępowaniach habilitacyjnych.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.02.2013 r. w sprawie zmiany składu komisji ds. sprzedaży działki ul. Koszarowa 1,3.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.02.2013 r. w sprawie zmiany składu komisji ds. sprzedaży nieruchomości ul. Garbary 11.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.02.2013 r. w sprawie zmiany składu komisji ds. sprzedaży prawa własności działki ul. Więzienna 17.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach wnoszenia opłaty za studia stacjonarne na drugim kierunku studiów w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich UWr w 2013 roku.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 01.03 2013 r. w sprawie zmiany komunikatu z dnia 28.02.2013 r..pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1.03.2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania bazy wiedzy dla platformy e-DolnySlask.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.03.2013 r. w sprawie dni wolnych od pracy 2013 r. w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.03.2013 r. w sprawie składu Komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich na kadencję 2012-2016.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18.03.2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kształcenia w ramach e-learningu.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 08.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.04.2013 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2013-2014 w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania projektu zmian w Regulaminie ZFŚŚ UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.05.2013 r. w sprawie osób upoważnionych do podpisywania dyplomów i świadectw w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.05.2013 r. w sprawie obowiązku planowania zakupu oryginalnych tonerów w okresie gwarancji urządzeń drukujących.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.05.2013 r. w sprawie osób upoważnionych do podpisywania dyplomów i świadectw w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.04.2013 r. w sprawie uchylenia komunikatu z dnia 11.06.2012 r. w sprawie trybu dokonywania zakupów na towary i usługi w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10.06.2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Rybicalu.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.06.2013 r. w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.07.2013 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 05.07.2013 r. w sprawie zmian w Zespole ds. realizacji projektu Nowoczesny Uniwersytet - kompetencja i jakość w zarządzaniu.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 07.01.2013 r. w sprawie powołania Komitetu sterującego i Zespołu ds. realizacji projektu Nowoczesny Uniwersytet - kompetencja i jakość w zarządzaniu.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.08.2013 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2.09.2013 r. w sprawie powołania w UWr koordynatora uczelnianego, administratora uczelnianego i koordynatorów wydziałowych Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.09.2013 r. o powołaniu UKR w UWr do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2013-2014.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.09.2013 r. w sprawie uchylenia komunikatu Rektora UWr z dnia 19 października 2012 r..pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Polaka.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. sprzedaży nieruchmości we Wrocławiu przy ul. Szajnochy 10.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. sprzedaży nieruchmości we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 11.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.10.2013 r. w sprawie nadania BIH WNHP UWr imienia prof. dr hab. Adama Galosa.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.10.2013 r. w sprawie zmiany składu wydziałowych komisji doktorankich ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.10.2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyłonienia grupy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21.11.2013 r. w sprawie Wigilii.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.11.2013 r. w sprawie zmiany składu wydziałowch komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji ds wynajęcia powierzchni komercyjnych przy pl. Nankiera 1a.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12.12.2013 r.o nadaniu sali nr 104 w Instytucie INB na WF UWr imienia prof. Karola Głombiowskiego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2013
  przez: Wojciech Głodek
 • opublikowano:
  08-01-2013 09:44
  przez: Karolina Liwanowska
 • zmodyfikowano:
  23-01-2016 21:39
  przez: Wojciech Głodek
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 3074
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×