Uniwersytet Wrocławski

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2011 roku

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12.01.2011 r. w sprawie trybu dokonywania zakupów na towary i usługi w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.01.2011 r. o powołaniu Komisji do przeprowadzenia okresowej analizy ryzyka i oszacowania poziomu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3.02.2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji i uzupełnienia systemu kontroli zarządczej w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.02.2011 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. wynajmu powierzchni komercyjnych w BU.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1.03.2011 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji ds. Etyki.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8.03.2011 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2011-2012 w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.03.2011 r. o powołaniu Komisji oceniającej dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Bibliotece Uniwersyteckiej i Archiwum UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.03.2011 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw orderów i odznaczeń.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru technicznego zadania pod nazwą Wykonanie instalacji telewizji dozorowej i systemu sygnalizacji włamania w gmachu głównym UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania założeń zmian organizacyjnych w komórkach administracyjnych pionu techniczno-inwestycyjnego podporządkowanych Kanclerzowi UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.04.2011 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w 2011 r. w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 06.05.2011 r. w sprawie zmiany terminu Dnia Rektorskiego w roku akademickim 2010-2011 w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09.04.2011 r. informujący o przeprowadzeniu w UWr w dniu 12.05.2011 r. zajęć piątkowych.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11.05.2011 r. w sprawie likwidacji Komisji ds. pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.06.2011 r. w sprawie wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego remontu skrzydła północnego i Akwarium budynku Instytutu Zoologicznego.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.07.2011 r. o powołaniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim na rok akademicki 2011-2012.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.09.2011 r. w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Zespołu ds. przygotowania założeń merytorycznych dot. informatyzacji UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.07.2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania założeń merytorycznych dotyczących informatyzaji UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.09.2011 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 07.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania zarządzenia w sprawie ochrony danych osobowych w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. odbiotu technicznego zadania inwestycyjnego pn. Budowa Biblioteki Głównej UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 03.11.2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyłonienia 5 procent najlepszych absolwentów studiów doktoranckich UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.11.2011 r. w sprawie obowiązku publikacji na stronach internetowych ogłoszeń o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.11.2011 r. o powołaniu Komisji do przeglądu dokumentów niejawnych oraz kontroli ich ewidencji i obiegu w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-01-2011
  przez: Wojciech Głodek
 • opublikowano:
  12-01-2011 15:18
  przez: Damian Mroczyński
 • zmodyfikowano:
  23-01-2016 19:34
  przez: Wojciech Głodek
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 2394
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
ul. Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×