Uniwersytet Wrocławski

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2007 roku

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 08.01.2007 r. w sprawie wykonywania bezpłatnych badań mammograficznych w Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.01.2007 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.01.2007 r. w sprawie rozwiązania zespołu zadaniowego.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 01.02.2007 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw wdrożenia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS).pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.02.2007 r. o powołaniu Komisji do przeprowadzenia okresowej ewidencji dokumentów niejawnych i ich obiegu.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.02.2007 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania i wdrożenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.02.2007 r. w sprawie zmiany składu zespołu zadaniowego ds. wdrożenia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS).pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.02.2007 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.02.2007 r. w sprawie wykonywania badań mammograficznych pracownicom UWr w wieku 40-50 lat (rok urodzenia 1967-1958) w Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12.03.2007 r. w sprawie ujednolicenia nazewnictwa dotyczącego studiów podyplomowych w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.03.2007 r. o powołaniu Komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji pod nazwą - Kontynuacja budowy Międzywydziałowego Audytorium UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.03.2007 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2006-2007 w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.03.2007 r. o terminach otwarcia magazynu i wydawania poszczególnych asortymentów w Sekcji Zaopatrzenia Działu Logistyki UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17.04.2007 r. o powołaniu Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora do spraw Technicznych UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24.04.2007 r. w sprawie wprowadzednia zakazu przebywania osób postronnych i wprowadzania psów na tereny należące do UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18.05.2007 r. o powołaniu Zespołu do ustalenia listy rankingowej grantów aparaturowych kierowanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21.05.2007 r. o nadaniu Bibliotece WMiI UWr imienia Prof. dr hab. Kazimierza Urbanika.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 06.06.2007 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2007-2008 w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 08.06.2007 r. w sprawie wzorów umów stosowanych w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.06.2007 r. o powołaniu Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w Biurze Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.06.2007 r. o powołaniu Komisji do przeprowadzenia likwidacji Pracowni Atlasu Dolnego Śląska.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.06.2007 o nadaniu Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego imienia Kazimierza Urbanika.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.06.2007 r. o powołaniu Komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji p.n. Adaptacja budynków pokoszarowych Nr 2 i 3 przy ul. Koszarowej we Wrocławiu dla potrzeb WNS UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.06.2007 r. w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w Biurze Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.06.2007 r. o powołaniu Komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji p.n. II etap budowy Instytutu Informatyki UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.07.2007 r. wprowadzający zmiany do Komunikatu Rektora UWr z dnia 08.06.2007 r. w sprawie wzorów umów stosowanych w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 06.08.2007 r. o powołaniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w UWr na rok akademicki 2007-2008.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09.08.2007 r. w sprawie świadczenia usług przewozowych i pocztowych przez firmę DHL Express (Poland) Sp. z o.o. na rzecz UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.08.2007 r. w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami dydaktycznymi UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.08.2007 r. w sprawie zapoznania się członków Uczelnianej Formacji Obrony Cywilnej z informacjami zawartymi na stronach interetowych UWr dotyczącymi obrony cywilnej.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.08.2007 r. w sprawie weryfikacji treści oferty do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 05.09.2007 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 05.09.2007 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania zasad wynagradzania pracowników administracyjnych w ramach umów cywilnoprawnych.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11.09.2007 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2007 roku w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 03.10.2007 r. w sprawie wyborów do władz Samorządu Doktorantów UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 08.10.2007 r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w Gmachu Głównym UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.10.2007 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17.10.2007 r. o powołaniu Komisji ds. odbioru remontu elewacji i dachu budynku UWr przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.10.2007 r. w sprawie wzorów umów stosowanych w UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.10.2007 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Heraldycznej.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.11.2007 r. o powołaniu Komisji Rektorskiej do spraw opracowania Strategii Kształcenia Kompetencji Ogólnych na UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 01.12.2007 r. w sprawie aktualnych stawek za 1 km za używanie do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.12.2007 r. w sprawie powołania Komisji technicznej do spraw odbioru budynku przy ul. Garbary 11 we Wrocławiu.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.12.2007 r. w sprawie powołania Komisji technicznej do spraw odbioru majątku UWr.pdf

PDF  Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.12.2007 r. w sprawie powołania Komisji do sprawy sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego Krokusy w Karpaczu.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  15-01-2007
  przez: Wojciech Głodek
 • opublikowano:
  15-01-2007 13:06
  przez: Karolina Liwanowska
 • zmodyfikowano:
  23-01-2016 18:15
  przez: Wojciech Głodek
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 2592
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×