Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2009 roku

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2009 roku z dnia 19.01.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2009 roku z dnia 20.01.2009 r. w sprawie organizacji procesu wdrażania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2009 roku z dnia 26.01.2009 r. w sprawie zmiany podporządkowania Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2009 roku z dnia 26.01.2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Bibliotece Uniwersyteckiej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2009 roku z dnia 28.01.2009 r. w sprawie zmianz podporządkowania organizacyjnego Inspektoratu BHP oraz Ochrony Przeciwpożarowej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2009 roku z dnia 29.01.2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Pedagogiki Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Pedagogiki na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2009 roku z dnia 30.01.2009 r. w sprawie utworzenia specjalności Modelowanie układów biologicznych na na kierunku fizyka na WFiA UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2009 roku z dnia 03.02.2009 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów na kierunku administracja na WPAIE UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2009 roku z dnia 09.02.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 67 z 2002 r. w sprawie utworzenia w CEN Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych z zakresu przysposobienia obronnego dla nauczycieli.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2009 roku z dnia 13.02.2009 r. w sprawie zmian w Administracji Centralnej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2009 roku z dnia 13.02.2009 r. w sprawie zmiany podporządkowania organizacyjnego Biura Projektów Zagranicznych UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2009 roku z dnia 27.02.2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2009 roku z dnia 03.03.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 78 z 2002 r. wprowadzające zasady - politykę - rachunkowości w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2009 roku z dnia 09.03.2009 r. w sprawie utworzenia specjalności religioznawstwo na na kierunku filozofia na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 15 z 2009 roku z dnia 12.03.2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Komunikacji Marketingowej w Instytucie Socjologii na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16 z 2009 roku z dnia 12.03.2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Lobbingu i Strategicznego Planowania Społecznego w Instytucie Socjologii na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 17 z 2009 roku z dnia 12.03.2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych w Instytucie Socjologii na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 18 z 2009 roku z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 19 z 2009 roku z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Wschodnich w Instytucie Studiów Międzynarodowych na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 20 z 2009 roku z dnia 18.03.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 25 z 2006 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników UWr niebędących nauczycielami akademickimi.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 21 z 2009 roku z dnia 18.03.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 87 z 2000 r. w sprawie utworzenia przy UWr Biura Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 22 z 2009 roku z dnia 24.03.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Angielskiej na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 z 2009 roku z dnia 24.03.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 25 z 2006 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników UWr. niebedących nauczycielami akademickimi.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 24 z 2009 roku z dnia 24.03.2009 r. w sprawie dodatku specjalnego dla wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne w językach obcych w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 25 z 2009 roku z dnia 26.03.2009 r. w sprawie procedury zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14000 euro - XIII Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 26 z 2009 roku z dnia 30.03.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 78 z 2002 r. - zasady (polityka) rachunkowości w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 27 z 2009 roku z dnia 01.04.2009 r. w sprawie utworzenia specjalności rynki finansowe na kierunku ekonomia na WPAiE UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 28 z 2009 roku z dnia 01.04.2009 r. w zmieniające nazwę Zakładu Meteorologii i Klimatologii na WNoZiKŚ UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 29 z 2009 roku z dnia 14.04.2009 r. określające sprawy zastrzezone do wyłacznej kompetencji Rektora, ustalające zakresy działania Prorektorów i Kanclerza.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30 z 2009 roku z dnia 14.04.2009 r. w sprawie zmiany nazw na specjalności filologia słowiańska na kierunku filologia na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31 z 2009 roku z dnia 14.04.2009 r. w sprawie utworzenia specjalności germanistyczne studia europejskie na kierunku filologia specjalność filologia germańska na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 32 z 2009 roku z dnia 14.04.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 24 z 2009 r. w sprawie dodatku specjalnego dla wykładowców prowadzących zajęcia w językach obcych w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 33 z 2009 roku z dnia 14.04.2009 r. wprowadzające zmiany na Podyplomowych Studiach Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego w IFG na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 34 z 2009 roku z dnia 14.04.2009 r. w sprawie utworzenia specjalności kierunku kulturoznawstwo na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 35 z 2009 roku z dnia 21.04.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 45 z 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 36 z 2009 roku z dnia 23.04.2009 r. w sprawie zmiany nazw specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia na kierunku filologia na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 37 z 2009 roku z dnia 23.04.2009 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe w Instytucie Studiów Międzynarodowych na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 38 z 2009 roku z dnia 24.04.2009 r. w sprawie utworzenie niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Humanistycznych na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 39 z 2009 roku z dnia 24.04.2009 r. w sprawie organizacji rekrutacji na I rok studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów II stopnia w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 40 z 2009 roku z dnia 24.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 41 z 2009 roku z dnia 24.04.2009 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnej Pracowni Petrologii Eksperymentalnej w Zakład Petrologii Eksperymentalnej w Instytucie Nauk Geologicznych na WNoZiKŚ UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 42 z 2009 roku z dnia 04.05.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2009-2010.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 43 z 2009 roku z dnia 12.05.2009 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 44 z 2009 roku z dnia 12.05.2009 r. w sprawie wysokości opłat za studia w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 45 z 2009 roku z dnia 13.05.2009 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Andragogiki w Instytucie Pedagogiki na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 46 z 2009 roku z dnia 13.05.2009 r. w sprawie utworzenia Biura Kanclerza w Administracji Centralnej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 47 z 2009 roku z dnia 14.05.2009 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w IDiKS na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 z 2009 roku z dnia 14.05.2009 r. w sprawie likwidacji specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w IDiKS na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 49 z 2009 roku z dnia 14.05.2009 r. w sprawie likwidacji wieczorowych studiów licencjackich i uzupełniających magisterskich filologia romańska z italianistyką w Instytucie Filologii Romańskiej na WF UWr.pdf

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 50 z 2009 roku z dnia  - nie zostało wydane

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 51 z 2009 roku z dnia 18.05.2009 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Badań nad Europą Wschodnią w Instytucie Studiów Międzynarodowych na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 52 z 2009 roku z dnia 18.05.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 53 z 2009 roku z dnia 18.05.2009 r. w sprawie utworzenia specjalizacji nauczycielskiej w zakresie specjalności głównej chemia i dodatkowej edukacja dla bezpieczeństwa na kierunku chemia na WCh UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 54 z 2009 roku z dnia 18.05.2009 r. w sprawie utworzenia specjalności gospodarka przestrzenna na kierunku geografia w IGiRR na WNoZiKŚ UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 55 z 2009 roku z dnia 18.05.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu pracy UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 56 z 2009 roku z dnia 19.05.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 57 z 2009 roku z dnia 20.05.2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 58 z 2009 roku z dnia 20.05.2009 r. w sprawie utworzenia specjalności gospodarka środowiskiem na kierunku ochrona środowiska prowadzonym przez MSOŚ UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 59 z 2009 roku z dnia 20.05.2009 r. w sprawie utworzenia dwuprzedmiotowej specjalizacji nauczycielskiej w zakresie specjalności głównej filozofia i dodatkowej etyka na kierunku filozofia na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 60 z 2009 roku z dnia 20.05.2009 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w IINiB na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 61 z 2009 roku z dnia 21.05.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2009-2010 związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 62 z 2009 roku z dnia 27.05.2009 r. w sprawie likwidacji Zakładu Zoologii Kręgowców w Instytucie Zoologicznym na WNB UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 63 z 2009 roku z dnia 29.05.2009 r. w sprawie utworzenia Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych w Instytucie Socjologii na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 64 z 2009 roku z dnia 29.05.2009 r. w sprawie zmiany nazwy Pracowni Językoznawstwa Kulturowego Krajów Anglojęzycznych w IFA na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 65 z 2009 roku z dnia 01.06.2009 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Dydaktyki Historii w IH na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 66 z 2009 roku z dnia 09.06.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 3 z 2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przygotowania i realizacji projektów wspólfinansowanych ze środków zagranicznych UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 67 z 2009 roku z dnia 16.06.2009 r. wprowadzające zmiany na Podyplomowych Studiach Logopedycznych w Instytucie Filologii Polskiej na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 68 z 2009 roku z dnia 16.06.2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 69 z 2009 roku z dnia 23.06.2009 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych (zaocznych) studiów II stopnia na kierunku fizyka na WFiA UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 70 z 2009 roku z dnia 24-06-2009 r. w sprawie utworzenia Pracowni Studiów Postkolonialnych w Instytucie Filologii Angielskiej na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 71 z 2009 roku z dnia 29.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 44 z 2004 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników UWr w napoje.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 72 z 2009 roku z dnia 30.06.2009 r. w sprawie dwuprzedmiotowej specjalizacji nauczycielskiej w zakresie specjalności głównej matematyki i dodatkowej na kierunku matematyka na WMiI UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 73 z 2009 roku z dnia 30.06.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 33 z 2008 roku w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym Ekoznawca w IBR na WNB UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 74 z 2009 roku z dnia 30.06.2009 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku astronomia na WFiA UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 75 z 2009 roku z dnia 30.06.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 33 z 2006 r. w sprawie likwidacji Zespołu Inżyniera Kontraktu i utworzenia Zespołu ds. Realizacji Inwestycji w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 76 z 2009 roku z dnia 30.06.2009 r. wprowadzające Wykaz symboli dla władz Uczelni, jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 77 z 2009 roku z dnia 30.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 78 z 2009 roku z dnia 02.07.2009 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku archeologia na WNHP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 79 z 2009 roku z dnia 02.07.2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 80 z 2009 roku z dnia 02.07.2009 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 81 z 2009 roku z dnia 06.07.2009 r. w sprawie zmiany organizacyjnej w Instytucie Socjologii na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 82 z 2009 roku z dnia 06.07.2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu Badawczego Nieorganicznej Chemii Supramolekularnej na WCh UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 83 z 2009 roku z dnia 06.07.2009 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku biotechnologia na WB UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 84 z 2009 roku z dnia 07.07.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 93 z 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 85 z 2009 roku z dnia 08.07.2009 r. w sprawie likwidacji specjalizacji indyjskiej w zakresie filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska na kierunku filologia na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 86 z 2009 roku z dnia 08.07.2009 r. w sprawie utworzenia specjalności dziennikarstwo w służbach mundurowych na Podyplomowych Studiach Dziennikarstwa i Public Relations na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 87 z 2009 roku z dnia 08.07.2009 r. w sprawie utworzenia specjalizacji italskiej w zakresie filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska na kierunku filologia na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 88 z 2009 roku z dnia 14.07.2009 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, studentów i doktorantów UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 89 z 2009 roku z dnia 14.07.2009 r. zmieniające do zarządzenie nr 72 z 2009 r..pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 90 z 2009 roku z dnia 22.07.2009 r. w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 91 z 2009 roku z dnia 22.07.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 29 z 2009 r. określające sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora, Prorektorów i Kanclerza.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 92 z 2009 roku z dnia 05.08.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Instrukcji kasowej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 93 z 2009 roku z dnia 24.08.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 31 z 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 94 z 2009 roku z dnia 25.08.2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego rzeczowego wykazu akt UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 95 z 2009 roku z dnia 26.08.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 83 z 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania nagród dla pracowników UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 96 z 2009 roku z dnia 26.08.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 25 z 2006 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników UWr. niebędących nauczycielami akademickimi.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 97 z 2009 roku z dnia 01.09.2009 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na WPAE UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 98 z 2009 roku z dnia 08.09.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 61 z 2008 r. w sprawie utworzenia oferty edukacyjnej pod nazwą Study Abroad Program.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 99 z 2009 roku z dnia 10.09.2009 r. w sprawie obowiązku rejestracji publikacji pracowników UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 100 z 2009 roku z dnia 10.09.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 101 z 2009 roku z dnia 10.09.2009 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zbiorów bibliotek specjalistycznych UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 102 z 2009 roku z dnia 15.09.2009 r. wprowadzające zmiany w działaniu w Instytucie Filologii Polskiej na WF UWr Podyplomowych Studiów Logopedycznych.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 103 z 2009 roku z dnia 18.09.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 104 z 2009 roku z dnia 18.09.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 105 z 2009 roku z dnia 21.09.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów dokształcających w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 106 z 2009 roku z dnia 21.09.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 76 z 2008 roku w sprawie powołania w UWr Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 107 z 2009 roku z dnia 24.09.2009 r. zmieniające zarządzenie nr 90 z 2009 roku z dnia 22.07.2009 r. w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 108 z 2009 roku z dnia 30.09.2009 r. wprowadzające zmiany w strukturze organizacyjnej WCh UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 109 z 2009 roku z dnia 06.10.2009 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Nauczyciel Kształcenia Zintegrowanego w CEN UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 110 z 2009 roku z dnia 06.10.2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczyciel Przedszkola i Edukacji Wczesnoszkolnej w CEN UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 111 z 2009 roku z dnia 13.10.2009 r. w sprawie utworzenia specjalności gospodarka przestrzenna na niestacjonarnych zaocznych studiach drugiego stopnia na kierunku geografia w IGRR na WNZKŚ UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 112 z 2009 roku z dnia 20.10.2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu Lektorów w Instytucie Politologii na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 113 z 2009 roku z dnia 20.10.2009 r. w sprawie wspólnego systemu kodowania w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 114 z 2009 roku z dnia 21.10.2009 r. w sprawie wysokości opłaty za drugi rok niestacjonarnych wieczorowych studiów drugiego stopnia historii specjalność nauczycielska na WNHP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 115 z 2009 roku z dnia 30.10.2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Administracji Publicznej na WPAE UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 116 z 2009 roku z dnia 30.10.2009 r. w sprawie utworzenia specjalizacji na stacjonarnych studiach II stopnia w ISKŚO na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 117 z 2009 roku z dnia 30.10.2009 r. w sprawie utworzenia specjalizacji w ISKŚO na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 118 z 2009 roku z dnia 04.11.2009 r. w sprawie dwuprzedmiotowej specjalizacji nauczycielskiej w zakresie specjalność główna chemia i dodatkowa informatyka na kierunku chemia na WCh UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 119 z 2009 roku z dnia 23.11.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instytucie Konfucjusza przy UWr.pdf

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 120 z 2009 roku o klauzuli "zastrzeżone" - dostępne w Kancelarii Tajnej

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 121 z 2009 roku z dnia 25.11.2009 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku kulturoznawstwo na WNHP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 122 z 2009 roku z dnia 03.12.2009 r. w sprawie utworzenia Rocznego Kursu Przygotowawczego dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku angielskim.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 123 z 2009 roku z dnia 08.12.2009 r. wprowadzające Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 124 z 2009 roku z dnia 9.12.2009 r. w sprawie likwidacji 3-letnich stacjonarnych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku matematyka na WMI UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 125 z 2009 roku z dnia 11.12.2009 r.w sprawie utworzenie Pracowni Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców w ZBTE w Instytucie Zoologicznym na WNB UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 126 z 2009 roku z dnia 11.12.2009 r. w sprawie likwidacji Studium Literackiego im. Rafała Wojaczka w IFA na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 127 z 2009 roku z dnia 14.12.2009 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego dla Nauczycieli Przedszkoli w CEN UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 128 z 2009 roku z dnia 14.12.2009 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego dla Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej w CEN UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 129 z 2009 roku z dnia 14.12.2009 r. w sprawie utworzenia specjalizacji tłumazeniowej na kierunku filologia specjalność filologia angielska na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 130 z 2009 roku z dnia 22.12.2009 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpowiedzialności materialnej przez pracowników UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 131 z 2009 roku z dnia 29.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2010.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 132 z 2009 roku z dnia 29.12.2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu Dydaktycznego na Wydziale Biotechnologii UWr.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  05-01-2009
  przez: Wojciech Głodek
 • opublikowano:
  05-01-2009 08:53
  przez: Karolina Liwanowska
 • zmodyfikowano:
  07-01-2016 14:39
  przez: Wojciech Głodek
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 4869
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×