Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2000 roku

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2000 roku z dnia 13.01.2000 r. wprowadzające zmiany na WMiI UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2000 roku z dnia 14.01.2000 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2000 roku z dnia 14.01.2000 r. w sprawie rekrutacji na wieczorowe licencjackie studia filologii romańskiej profil hiszpański w Instytucie Filologii Romańskiej na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2000 roku z dnia 14.01.2000 r. w sprawie uruchomienia w Katedrze Etnologii na WNHiP UWr jednolitych studiów mgr etnologii w trybie zaocznym.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2000 roku z dnia 14.01.2000 r. w sprawie zmiany organizacyjnej na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2000 roku z dnia 14.01.2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Wiedzy o Rodzinie w Instytucie Pedagogiki na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2000 roku z dnia 03.02.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 31 z 1998 roku z dnia 26.05.1998 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2000 roku z dnia 04.02.2000 r. wprowadzające zmiany w załączniku nr 1, 2 i 6 do zarządzenia nr 24 z 1998 w sprawie Instrukcji ustalającej tryb delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2000 roku z dnia 04.02.2000 r. wprowadzające zmiany do Instrukcji o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2000 roku z dnia 11.02.200 r. w sprawie utworzenia Laboratorium Spektroskopii MCD na WCh UWr..pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2000 roku z dnia 11.02.2000 r. w sprawie utworzenia Pracowni Literatury i Przekładu w Instytucie Filologii Germańskiej na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2000 roku z dnia 18.02.2000 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu Pracy UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2000 roku z dnia 18.02.2000 r. w sprawie utworzenia Biblioteki WNS na UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2000 roku z dnia 28.02.2000 r. w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Fizyki na WFiA UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 15 z 2000 roku z dnia 01.03.2000 r. w sprawie ustanowienia Medalu UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16 z 2000 roku z dnia 06.03.2000 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Psychologii Zarządzania w Gospodarce w Instytucie Psychologii na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 17 z 2000 roku z dnia 06.03.2000 r. wprowadzające zmianę Załącznika do zarządzenia nr 78 z 1999 roku w sprawie zaopatrywania pracowników UWr w środki higieny osobistej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 18 z 2000 roku z dnia 17.03.2000 r. wprowadzające zmiany do Instrukcji o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 19 z 2000 roku z dnia 23.03.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 39 z 1996 roku w sprawie przejęcia przez dziekanaty i studia międzywydziałowe rozliczeń zajęć dydaktycznych.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 20 z 2000 roku z dnia 31.03.2000 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu rozdziału ZFŚS dla emerytów i rencistów UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 21 z 2000 roku z dnia 31.03.2000 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Badań Niemcoznawczych i Europejskich na Instytut Studiów Międzynarodowych na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 22 z 2000 roku z dnia 31.03.2000 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Hydrogeologii w Instytut Nauk Geologicznych na WNP w Zakład Hydrogeologii Podstawowej i Zakład Hydrogeologii Stosowanej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 z 2000 roku z dnia 04.04.2000 r. w sprawie zmiany organizacyjnej w Kwesturze UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 24 z 2000 roku z dnia 10.04.2000 r. w sprawie utworzenia specjalności neurologopedii na drugim stopniu Podyplomowego Studium Logopedycznego na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 25 z 2000 roku z dnia 10.04.2000 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Filologii Angielskiej na WF UWr Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 26 z 2000 roku z dnia 12.04.2000 r. w sprawie zmiany nazw sekcji w Bibliotece Instytutu Historycznego na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 27 z 2000 roku z dnia 18.04.2000 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 28 z 2000 roku z dnia 17.05.2000 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu rozdziału ZFŚS w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 29 z 2000 roku z dnia 22.05.2000 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 41 z 1997 roku.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30 z 2000 roku z dnia 22.05.2000 r. w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 42 z 1997 roku.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31 z 2000 roku z dnia 06.06.2000 r. w sprawie utworzenia w Katedrze Kulturoznawstwa na WNHiP UWr jednolitych studiów magisterskich kulturoznawczych w trybie stacjonarnym i zaocznym.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 32 z 2000 roku z dnia 12.06.2000 r. w sprawie utworzenia Wydziałowego Studium Dydaktyki Przyrodniczej na WNP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 33 z 2000 roku z dnia 12.06.2000 r. w sprawie utworzenia Pracowni Lingwistyki Antropologicznej w Instytucie Filologii Polskiej na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 34 z 2000 roku z dnia 12.06.2000 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań Terenowych w Katedrze Antropologii na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 35 z 2000 roku z dnia 12.06.2000 r. w sprawie wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnym Instytutu Filologii Słowiańskiej na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 36 z 2000 roku z dnia 12.06.2000 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Antropologii Instytutu Zoologicznego na WNP UWr w Katedrę Antropologii.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 37 z 2000 roku z dnia 15.06.2000 r. w sprawie utworzenia na WNS UWr Podyplomowego Studium Komunikowania i Kreowania Wizerunku Publicznego.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 38 z 2000 roku z dnia 19.06.2000 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów studentom UWr wykazującym się szczególnymi osiągnięciami sportowymi.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 39 z 2000 roku z dnia 19.06.2000 r. w sprawie działania przy UWr Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 40 z 2000 roku z dnia 26.06.2000 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Filologii Germańskiej na WF UWr Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 41 z 2000 roku z dnia 26.06.2000 r. w sprawie wprowadzenia odpłatności za zajęcia dydaktyczne na Zaocznym Studium Doktoranckim Geologii na WNP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 42 z 2000 roku z dnia 26.06.2000 r. w sprawie utworzenia Zakładu Zachowań Konsumenckich w Instytucie Socjologii na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 43 z 2000 roku z dnia 29.06.2000 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Dziale Badań Naukowych i Dziale Nauczania UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 44 z 2000 roku z dnia 29.06.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 8 z 1999 roku określającego sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustalające zakresy działania Prorektorów.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 45 z 2000 roku z dnia 30.06.2000 r. w sprawie utworzenia na UWr Centrum Edukacji Nauczycielskiej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 46 z 2000 roku z dnia 03.07.2000 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji i funkcjonowania studiów doktoranckich na UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 47 z 2000 roku z dnia 03.07.2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 22 z 1999 roku.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 z 2000 roku z dnia 04.07.2000 r. w sprawie powołania w Katedrze Kulturoznawstwa na WNHiP UWr Podyplomowego Studium Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 49 z 2000 roku z dnia 12.07.2000 r. zmieniające zarządzenie nr 40 z 2000 roku w sprawie utworzenia w IFG na WF UWr Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 50 z 2000 roku z dnia 17.08.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 46 z 2000 roku w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji i funkcjonowania studiów doktoranckich w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 51 z 2000 roku z dnia 06.09.2000 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 52 z 2000 roku z dnia 11.09.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 72 z 1991 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 53 z 2000 roku z dnia 18.09.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 8 z 1999 roku określającego sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustalającego zakresy działania Prorektorów.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 54 z 2000 roku z dnia 17.10.2000 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów studentom UWr wykazującym się szczególnymi osiagnięciami sportowymi.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 55 z 2000 roku z dnia 24.10.2000 r. w sprawie utworzenia na kierunku stosunki międzynarodowe 3-letnich studiów licencjackich i 2-letnich studiów uzupełniających mgr w trybie stacjonarnym i zaocznym na WNS.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 56 z 2000 roku z dnia 24.10.2000 r. w sprawie utworzenia na WCh na kierunku chemia w trybie zaocznym 3-letnich studiach licencjackich i 2-letnich studiach uzupełniających mgr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 57 z 2000 roku z dnia 31.10.2000 r. w sprawie przekształcenia Katedry Archeologii w Instytut Archeologii na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 58 z 2000 roku z dnia 31.10.2000 r. w sprawie utworzenia Laboratorium Spektroskopii Luminescencyjnej na WCh UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 59 z 2000 roku z dnia 31.10.2000 r. w sprawie utworzenia Zakładu Mikrostruktury Powierzchni w Instytucie Fizyki doświadczalnej na WFiA UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 60 z 2000 roku z dnia 31.10.2000 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Prawa Finansowego i Nauki o Finansach w INA na WPAiE UWr w Katedrę Prawa Finansowego.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 61 z 2000 roku z dnia 31.10.2000 r. w sprawie powołania w UWr Biura Programów Unii Europejskiej i Współpracy Regionalnej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 62 z 2000 roku z dnia 31.10.2000 r. w sprawie utworzenia w UWr Ośrodka Szkoleniowego w zakresie Polityki Regionalnej UW EURO-REGIO-CENTRE.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 63 z 2000 roku z dnia 31.10.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 75 z 1999 roku.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 64 z 2000 roku z dnia 31.10.2000 r. w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium o nazwie Nauczyciel przedsiębioroczości w szkołach ponadgimnazlanych.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 65 z 2000 roku z dnia 22.11.2000 r. w sprawie utworzenia Szkoły Języków Antycznych i Orientalnych przy Instytucie Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 66 z 2000 roku z dnia 22.11.2000 r. w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium o nazwie Nauczyciel-doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 67 z 2000 roku z dnia 22.11.2000 r. w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium o nazwie Psychologiczno-Pedagogiczne Kompetencje Nauczycieli.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 68 z 2000 roku z dnia 22.11.2000 r. w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowego Studium o nazwie Chemia z elementami informatyki w liceum.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 69 z 2000 roku z dnia 23.11.2000 r. w sprawie powołania w UWr Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 70 z 2000 roku z dnia 24.11.2000 r. w sprawie utworzenia w CEN UWr Podyplomowych Studiów o nazwie Nauczyciel-doradca metodyczny historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 71 z 2000 roku z dnia 24.11.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 40 z 2000 roku.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 72 z 2000 roku z dnia 24.11.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 8 z 1999 roku określającego sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustalającego zakresy działania Prorektorów.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 73 z 2000 roku z dnia 24.11.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 72 z 1997 w sprawie zasad gospodarki finansowej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 74 z 2000 roku z dnia 24.11.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 39 z 1996 roku w sprawie przejęcia przez dziekanaty i studia międzywydziałowe rozliczeń zajęć dydaktycznych.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 75 z 2000 roku z dnia 24.11.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 27 z 1997 roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 76 z 2000 roku z dnia 24.11.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 41 z 1998 roku w sprawie powołania Biura do spraw Promocji i Absolwentów w UWr..pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 77 z 2000 roku z dnia 27.11.2000 r. w sprawie utworzenia Studium Języka i Kultury Litewskiej przy Instytucie Filologii Polskiej na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 78 z 2000 roku z dnia 27.11.2000 r. w sprawie utworzenia na WNS 2-letnich uzupełniających studiów mgr politologii w systemie wieczorowym.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 79 z 2000 roku z dnia 27.11.2000 r. w sprawie utworzenia na WF w Katedry Filologii Niderlandzkiej 3-letnich studiów lic na kierunku filologia o specjalności filologia niderlandzka w systemie wieczorowym.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 80 z 2000 roku z dnia 01.12.2000 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Edukacja matematyczna z elementami technologii informacyjnej na WMiI UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 81 z 2000 roku z dnia 01.12.2000 r. w sprawie utworzenia na WF UWr uzup. studiów mgr filologia polska w Punkcie Konsultacyjnym w Jeleniej Górze.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 82 z 2000 roku z dnia 12.12.2000 r. w sprawie połączenia Zakładu Geologii Strukturalnej i Zakładu Kartografii Geologicznej w ING na WNP UWr w Zakładzie Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 83 z 2000 roku z dnia 12.12.2000 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Poradnictwa w Instytucie Pedagogiki w Zakład Poradoznawstwa na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 84 z 2000 roku z dnia 28.12.2000 r. w sprawie utworzenia 3-letnich studiów licencjackich fizyki w systemie wieczorowym na WFiA UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 85 z 2000 roku z dnia 28.12.2000 r. w sprawie utworzenia eksternistycznych studiów lic. filologia angielska, germańska, romańska i polska na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 86 z 2000 roku z dnia 29.12.2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 43 z 1998 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 87 z 2000 roku z dnia 29.12.2000 r. w sprawie utworzenia przy UWr Biura Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  02-02-2009
  przez: Wojciech Głodek
 • opublikowano:
  02-02-2009 13:07
  przez: Karolina Liwanowska
 • zmodyfikowano:
  03-12-2015 11:37
  przez: Wojciech Głodek
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 3302
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×