Uniwersytet Wrocławski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki naboru partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1 konkurs nr 3/POKL/4.1.1/2010

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za złożenie listów intencyjnych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jednym z założeń projektu jest współpraca z potencjalnym pracodawcą w zakresie definiowania zakresu tematycznego kierunków studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

Warunkiem przystąpienia do partnerstwa jest dostarczenie załączników do składanego wniosku, mianowicie:

dokumenty określające sytuację finansową :

bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku beneficjentów sporządzających powyższe

dokumenty zgodnie z przepisami o rachunkowości) za ostatni zamknięty rok obrotowy,

lub

uproszczone sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku

beneficjentów nie sporządzających sprawozdania finansowego za ostatni zamknięty rok

obrotowy, zgodnie z zakresem ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

Dla podmiotów prowadzących działalność poniżej jednego roku, które nie zamykały dotychczas roku obrotowego – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem – przez służby finansowe uczelni (główny księgowy i kwestor lub kanclerz):

a) bilans otwarcia oraz wyciąg z rachunku bankowego (lub w miejsce wyciągu bankowego

inny dokument np. zaświadczenie z banku dotyczące historii rachunku bankowego)

za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

W naborze wybrana została do wspołpracy firma:

Atmoterm S.A

 

Metryczka
  • opublikowano:
    20-04-2010 11:00
    przez: Magda Bartoszewska
  • zmodyfikowano:
    20-04-2010 11:02
    przez: Magda Bartoszewska
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×