Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2010

PDF1-2010 Przedst tylko 1 wn o nagr min w jed kat.pdf
PDF2-2010 Nagroda min dla zesp Falewicza.pdf
PDF3-2010 nieust rankingu wni nagr w rozn kat.pdf
PDF4-2010 Nagroda Min dla Woronowicza.pdf
PDF5-2010 Nagroda Min dla prof Sobczyka.pdf
PDF6-2010 Przedl dzi Katedry UNESCO.pdf
PDF7-2010 Zatrudnie dr Klahna na cz okresl.pdf
PDF8-2010 Wszcz przew dokt J Sliwinskiego.pdf
PDF9-2010 Powoł Komi dokto Sliwinskiego.pdf
PDF10-2010 Egzaminy doktorskie J Sliwinskieg.pdf
PDF11-2010 Skład komisji egz Sliwinskiego.pdf
PDF12-2010 Platny urlop naukowy prof Redlicha.pdf
PDF13-2010 urlop naukowy I Cebuli.pdf
PDF14-2010 urlop naukowy dr Szukiewicza.pdf
PDF15-2010 Zgoda na prowadz prac mgr przez ni.pdf
PDF16-2010 Przyjecie prot 17 listopada i 15 gr.pdf
PDF17-2010 Przyjecie sprawozdania za 2009 r.pdf
PDF18-2010 Nadanie A Narwidowi stopnia doktora.pdf
PDF19-2010 Zatrudnienie G Michalskiej na zas umowy o prace.pdf
PDF20-2010 Zatrudnienie M Steslickiego na zas umowy o prace.pdf
PDF21-2010 Zmiany w planach fizyki i fizyki technicznej.pdf
PDF22-2010 Zgoda na prow prac mgr przez niesam astr.pdf
PDF23-2010 Zgoda na prow wykladow przez niesam IFT.pdf
PDF24-2010 Zgoda na prow pracy mgr z IFT przez niesam.pdf
PDF25-2010 Powoanie recenyentw roypraw doktorskiej Milosya Gr….pdf
PDF26-2010 Powoanie recenyentw roypraw doktorskiej R Wasielewskiego.pdf
PDF27-2010 Zatrudnienie dr A Ankowskiego na st adi.pdf
PDF28-2010 Urlop naukowy dla Ankow.pdf
PDF29-2010 Zatrudnienie Ganczy.pdf
PDF30-2010 Zatrudnienie Morawskiego.pdf
PDF31-2010 Urlop bezplatny Antczak.pdf
PDF32-2010 Propozycje zagadnien na egzamin licencjack.pdf
PDF32a-2010 Przyjecie protokolów z 19 stycznia i 16 lutego.pdf
PDF33-2010 Poparcie wn o nad M Tomczakowi tytulu profesora.do.pdf
PDF34-2010 Wysuniecie kandyd prof G Sznajd na czlonka CK.pdf
PDF35-2010 Wszczecie przewodu doktorskiego P Walczaka i wyzna.pdf
PDF36-2010 Powolanie Komisji ds przewodu doktorskiego P Walcz.pdf
PDF37-2010 Okreslenie zakresu egz dokt P Walczaka.pdf
PDF38-2010 Okreslenie skladu Komisji egzaminacyjnych dokt P W.pdf
PDF39-2010 Zatrudnienie prof J Lukierskiego.pdf
PDF40-2010 Zatrudnienie prof A Pekalskiego.pdf
PDF41-2010 Zatrudnienie J Rogowskiej.pdf
PDF42-2010 Zatrudnienie dr T Biernat na asystenta.pdf
PDF43-2010 Rozwiązanie stosunku pracy z J RudzinskaGirulska.pdf
PDF44-2010 Powolanie K Weron na zast kier Katedry UNESCO.pdf
PDF45-2010 Platny urlop naukowy A Kiejny.pdf
PDF46-2010 Bezplatny urlop naukowy P Lugiewicza.pdf
PDF47-2010 Przedstawiciel do Ucz Kom Rekr.pdf
PDF48-2010 Wysuniecie kand Pauliny Suchanek do Nagrody III w.pdf
PDF49-2010 Powolanie Komisji ds przew hab P Godowskieg.pdf
PDF50-2010 Nadanie dr M Grodzickiemu stopnia doktora nauk fiz.pdf
PDF51-2010 Uznanie rozprawy dokltorskiej dr M Grodzickieg.pdf
PDF52-2010 Nadanie dr R Wasielewskiemu stopnia doktora nau.pdf
PDF53-2010 Wszczecie przewodu dokt i wyz promotora D Drobka.pdf
PDF54-2010 - powolanie komisji doktorskiej D Drobka.pdf
PDF55-2010 - Zakres egz doktorskich D Drobk.pdf
PDF56-2010 - Komisje egz doktorskich D Drobka.pdf
PDF57-2010 - Poparcie wniosku o zatr Wandelta na prof wizytu.pdf
PDF58-2010 - Zatrudnienie M Gorzelanczyka na asystenta.pdf
PDF59-2010 - Zatrudnienie D Grecha na asystenta.pdf
PDF60-2010 - Zatrudnienie M Woronowicza na adiunkta.pdf
PDF61-2010 - Zatrudnienie P Mazura na stan asystent.pdf
PDF62-2010 - Zatrudnienie A Ostrasza na stan asystenta.pdf
PDF63-2010 - Przyjecie planu i programu studiow doktoranckic.pdf
PDF64-2010 - Przyjecie planu i programu studiow doktoranckic.pdf
PDF65-2010 - Zgoda RW na prow prac mgr przez niesam.pdf
PDF66-2010 - Przyjecie protokolow kwietnia i maja.pdf
PDF67-2010 - Powolanie Komisji habilitacyjnej G Antczak.pdf
PDF68-2010 - Wszczecie przewodu doktors M Zapiora i wyzn prom.pdf
PDF69-2010 Powołanie Komisji doktorskiej M Zakióra.pdf
PDF70-2010 Ustalenie zakresu egzaminow doktorskich M Zapiora.pdf
PDF71-2010 Ustalenie Ko9misji egzaminacyjnych M Zapiora.pdf
PDF72-2010 Getko przedl zatrudnienia na adiunkta.pdf
PDF73-2010 Kolomanski przedl zatrudnienia na adiunkta.pdf
PDF74-2010 Steslicki przedl zatrudnienia na adiunkta.pdf
PDF75-2010 Grodzicki zatrudnienie na adiunkta.pdf
PDF76-2010 Wasielewski zatrudnienie na adiunkta.pdf
PDF77-2010 Morawski zatrudnienie na stanowisku adiunkta.pdf
PDF78-2010 Katryńska zatrudnienie na adiunkta.pdf
PDF79-2010 Derkacz zatrudnienie na adiunkta.pdf
PDF80-2010 Suchanek zatrudnienie na adiunkta.pdf
PDF81-2010 Szwabinski zatrudnienie na adiunkta.pdf
PDF82-2010 Pigulski z-ca kier st dokt astr.pdf
PDF83-2010 Styp hab Molendy-Zakowicz.pdf
PDF84-2010 Przyjecie programu i planu st dokt astro.pdf
PDF85-2010 Zmiany w planie st lic astro.pdf
PDF86-2010 Przyjecie programu studiów licencjackich fizyki i tech.pdf
PDF87-2010 Zmiany w planie studiów lic fizyki.pdf
PDF88-2010 Przyjęcie programu studiów drugiego stopnia fiz tech.pdf
PDF89-2010 Poparcie wniosku o przyznanie Rafałowi Topolnicki.pdf
PDF90-2010 Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 22 czer.pdf
PDF91-2010 - Wszczecie przewodu hab G Antczak.pdf
PDF92-2010 - Powolanie rec w przew hab G Antczak.pdf
PDF93-2010 Powołanie recenzentów w przewodzie dr Urbanika.pdf
PDF94-2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Klahna.pdf
PDF95-2010 Wprowadzenie zmian w planie studiów astronomii.pdf
PDF96-2010 Zgoda na prowadzenie wykłądów przez niesamodziel.pdf
PDF97-2010 - Poparcie czesci listu otwartego WMiI UJ.pdf
PDF98-2010 - Wysunięcie kandydatur do NCN.pdf
PDF99-2010 - Wysunięcie kandydatury do KEJN.pdf
PDF100-2010 Wszczecie przew hab. Godowskiego.pdf
PDF101-2010 Powol recenz przew hab. Godowskiego.pdf
PDF102-2010 - Powolanie Komisji habilitacyjnej J Przeslawskie.pdf
PDF103-2010 - Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. M. Jurczy.pdf
PDF104-2010 - Powołanie Komisji doktorskiej mgr. Michała Jurc.pdf
PDF105-2010 - Ustalenie zakresu egzaminó doktorskich w przewo.pdf
PDF106-2010 - Powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie.pdf
PDF107-2010 - PoPoparcie wniosku w sprawie powołanie prof. A.pdf
PDF108-2010 - Przyjęcie propozycji kryteriów przyznawania sty.pdf
PDF109-2010 - Przyjęcie protokółów posiedzeń z 21 września i.pdf
PDF110-2010 Wszczecie przew hab. J Przeslawskiego.pdf
PDF111-2010 Powol recenz przew hab. Przeslawskiego.pdf
PDF112-2010 Poparcie wniosku o udzielenie dr. A. Krupskiemu.pdf
PDF113-2010 Przyjęcie planu i programu studiów doktoranckich f.pdf
PDF114-2010 Przyjęcie planu i programu studiów doktoranckich a.pdf
PDF115-2010 Uruchomienie studiow II stopnia fizyki techniczn.pdf
PDF116-2010 Wprowadzenmie zmian w planie studiów nauczania fi.pdf
PDF117-2010 Wprowadzenie zmiany w wymiarze godzinowym przedmi.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-03-2019
  przez: Karolina Demczyszyn
 • opublikowano:
  14-03-2019 11:28
  przez: Karolina Demczyszyn
 • zmodyfikowano:
  14-03-2019 11:57
  przez: Karolina Demczyszyn
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 356
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×