Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2012

PDF1-2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Thomasa Klahne.pdf
PDF2-2012 Powolanie Komisji przygotowujacej projekt programu.pdf
PDF3-2012 Zmiany w planie studiow Fizyki i Fiz techn I i II st.pdf
PDF4-2012 Powolanie Komisji doktoranckiej do styp dokt fizyki.pdf
PDF5-2012 Powolanie Komisji doktoranckiej do styp dokt astron.pdf
PDF6-2012 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody MNiSW.pdf
PDF7-2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr B. Pieczyrak.pdf
PDF8-2012 Wystapienie o nadanie P Rudawemu tytulu profesora.pdf
PDF9-2012 Wystapienie o nadanie M Tomczakowi tytulu profesora.pdf
PDF10-2012 Zamknięcie przewodu habilitacyjnego dra A Krupskiego.pdf
PDF11-2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. A. Trembułowicza.pdf
PDF12-2012 Wprowadzenie zmain w planie studiow fizyki i fizyk technicznej.pdf
PDF13-2012 Poparcie wniosku o udzielenie dr P. Suchanek urlopu naukowego.pdf
PDF14-2012 Przyjecie protokołu posiedzenia z dnia 20 grudnia 2011.pdf
PDF15-2012 Przyjęcie sprawozdania za 2011.pdf
PDF16-2012 Nieprzyjecie kolokwium hab dr Przemyslawa Godowskiego.pdf
PDF17-2012 Ustalenie maksymalnej liczby podpopiecznych dla promotorow.pdf
PDF18-2012 Wyrazenie zgody na prowadzenie przewodu hab A Szczepkowicza.pdf
PDF19-2012 Wyznaczenie Komisji habilitacyjnej dr A Szczepkowiczowi.pdf
PDF20-2012 Przyjęcie protokołu posiedzenia z 17 stycznia 2012.pdf
PDF21-2012 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr B. Koniecznej.pdf
PDF22-2012 Urlop naukowy płatny dr M Stęślickiego.pdf
PDF23-2012 Poparcie kandydatury prof D Hommela na stan prof leop.pdf
PDF23a-2012 Zwiekszenie deficytu punktów ECTS na 10 punktów.pdf
PDF24-2012 Zatrudnienie dr. P. Gusina na stanowisku asystenta.pdf
PDF24a-2012 Przyjecie kierunkowych efektow ksztalcenia dla fizyki I st.pdf
PDF25-2012 Przekazanie uprawnien RW Komisjom doktorskim.pdf
PDF26-2012 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr K. Idczak.pdf
PDF27-2012 Powołanie Komisji doktorskiej mgr K Idczak.pdf
PDF28-2012 Okreslenie zakresu egzaminow mgr K Idczak.pdf
PDF29-2012 Powołanie Komisji egzaminacyjnych mgr K Idczak.pdf
PDF30-2012 Powołanie Wydziałowego zespołu ds jakości kształc.pdf
PDF31-2012 Powołanie Wydziałowego zespołu ds oceny jak kszt.pdf
PDF32-2012 Przyjęcie protokolu z 21 lutego 2012.pdf
PDF33-2012 Dopuszczenie R Bryla do kolowkium habilitacyjnego.pdf
PDF34-2012 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr R. Idczaka.pdf
PDF35-2012 Powołanie Komisji doktorskiej mgr. R. Idczaka.pdf
PDF36-2012 Określenie zakresu egzaminow doktorskich mgr R Idczaka.pdf
PDF37-2012 Powolanie komisji egz w przew mgr R Idczaka.pdf
PDF38-2012 Zatrudnienia pracowników na 1-8 etatu naukowego.pdf
PDF39-2012 Powolanie prof K Weron na po kierownika Katedry UNESCO.pdf
PDF40-2012 Likwidacja fizyki nowych materiałów.pdf
PDF41-2012 Przyjecie protokolu z 20 marca 2012.pdf
PDF42-2012 Przyjęcie kolokwium habilitacyjnego dr Roberta Bryla.pdf
PDF43-2012 Wybor tematu wykładu habilitacyjnego dr Roberta Bryla.pdf
PDF44-2012 Nadanie dr Robertowi Brylowi stopnia doktora habil.pdf
PDF45-2012 Wysunięcie kandydatur do NCN.pdf
PDF46-2012 Recenzenci doktoratu P Walczaka.pdf
PDF47-2012 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Beaty Staśkiewicz.pdf
PDF48-2012 Powołanie Komisji doktorskiej w przewodzie mgr Beaty Staskiewicz.pdf
PDF49-2012 Zakres egzaminów doktorskich w przewodzie mgr Beaty Staśkiewicz.pdf
PDF50-2012 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w przewodzie mgr Beaty Staśkiewicz.pdf
PDF51-2012 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Wojciecha Szewczuka.pdf
PDF52-2012 Powołanie Komisji ds przewodu doktorskiego mgr Szewczuk.pdf
PDF53-2012 Zakres egzaminów doktorskich mgr Wojciecha Szewczuka.pdf
PDF54-2012 Powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie mgr Szewczuka.pdf
PDF55-2012 Popaercie zatrudnienia dr Urszuli Bąk-Stęslickiej.pdf
PDF56-2012 Poparcie zatrudnienia dr. Tomasza Pabisiaka.pdf
PDF57-2012 Zatrudnienie dr Rafała Szukiewicza.pdf
PDF58-2012 Zatrudnienie prof. Zbigniewa Czapli.pdf
PDF59-2012 Zatrudnienie prof. Jerzego Lukierskiego.pdf
PDF60-2012 Zatrudnienie prof. Franciszka Gołka.pdf
PDF61-2012 Zatrudnienie dr. Sławomira Dacko.pdf
PDF62-2012 Powołanie dr hab. Arkadiusza Berlickiego na kierow Stud Dokt Astro.pdf
PDF63-2012 Udzielenie dr. Jackowi Bronie płatnego urlopu nau.pdf
PDF64-2012 Udzielenie płatnego urlopu naukowego dr. Aleksandrowi Krupskiemu.pdf
PDF65-2012 Urlop bezpłatny dr Izabeli Cebuli.pdf
PDF66-2012 Likwidacja 5 letnich mgr studiow fizyki.pdf
PDF67-2012 Likwidacja 5 letnich mgr studiow astronomii.pdf
PDF68-2012 Likwidacja 3-letnich wieczorowych studiów na kierunku fizyka.pdf
PDF69-2012 Likwidacja specjalności fizyka medfyczna na 3 letnich studiach fizyki.pdf
PDF70-2012 Likwidacja specjalności fizyka medyczna na 3-5 let studiach fizyki.pdf
PDF71-2012 Uchwala w sprawie pensum dydaktycznego.pdf
PDF72-2012 Przyjęcie protokolów z 17 kwietnia i 22 maja 2012.pdf
PDF73-2012 Kryteria przyznawania zwiększonego styp dokt.pdf
PDF74-2012 Zgoda na przewod hab D Grecha.pdf
PDF75-2012 Wyznaczenie częsci kom hab D Grecha.pdf
PDF76-2012 Nadanie stopnia doktora mgr Barbarze Koniecznej.pdf
PDF77-2012 Nadanie stopnia doktora mg. Przemysławowi Walczak.pdf
PDF78-2012 Poparcie powołania dr. Z. Strycharskiego na pełnom.pdf
PDF79-2012 Powołanie prof. Z. Kozy na kierownika ZDYM.pdf
PDF8-2012 Wystapienie o nadanie P Rudawemu tytulu profesora.pdf
PDF81-2012 Powołanie prof. Z. Jaskólskiego na kier st dokt fi.pdf
PDF82-2012 Powołanie prof. B. Stankiewicz na z-ce kier. st do.pdf
PDF83-2012 Zatrudnienie dr hab. L. Markowskiego na stan prof.pdf
PDF84-2012 Zatrudnienie dr hab A Berlickiego na stan prof nad.pdf
PDF85-2012 Zatrudnienie dr R Durki na stan adiunkta.pdf
PDF86-2012 Wysuniecie kandydatury prof. J Kowalskiego-Glikman.pdf
PDF87-2012 Przedstawiciele do Komisji Senackich i Rady Biblio.pdf
PDF88-2012 Poparcie wniosku o udzielenie dr I Morawskiemu bez.pdf
PDF89-2012 Zmiana w kryteriach przyznawania styp doktoranckich.pdf
PDF90-2012 Wprowadzenie obowiazku posania pracy licencjackiej.pdf
PDF91-2012 Zmiany w planach studiów fizyki i fiz techn.pdf
PDF92-2012 Poparcie wniosków o stypendium ministra.pdf
PDF93-2012 Przyjecie protokolu posiezdenia z 26 czerwca 2012.pdf
PDF94-2012 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr M Zapiora.pdf
PDF95-2012 Zatrudnienie dr hab. A. Borowca na stan. prof. nadzw.pdf
PDF96-2012 Poparcie zatrudnienie dr. hab. K. Wandelta.pdf
PDF97-2012 Poparcie zatrudnienia P. Walczaka na stan adiunkta.pdf
PDF98-2012 Stypendium ministra dla mgr. Koniecznego.pdf
PDF99-2012 Przyjęcie planów studiów fizyki II stopnia.pdf
PDF100-2012 Pozytywna opiniia dot skl Zespołów ds jakości ksz.pdf
PDF101-2012 Przyjecie protokołu z 18 września 2012 r.pdf
PDF102-2012 Stawki dla opiekunów praktyk.pdf
PDF103-2012 - Ustalenie obowiazkow dydaktycznych i zajec nie.pdf
PDF104-2012 Kandydaci na członków PAN.pdf
PDF105-2012 Przedstawiciele do Komisji Dyscypl.pdf
PDF106-2012 Dopuszczenie dr J Przeslawskiego do kolokiwum hab.pdf
PDF107-2012 Zatrudnienia pracowników na 1-8 etatow naujkowych.pdf
PDF108-2012 Przyjecie protokolu posiedzenia z 23 pazdziernika.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-03-2019
  przez: Karolina Demczyszyn
 • opublikowano:
  14-03-2019 10:58
  przez: Karolina Demczyszyn
 • zmodyfikowano:
  14-03-2019 11:17
  przez: Karolina Demczyszyn
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 392
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×