Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu - 2019

Uchwały z dnia 23 stycznia 2019 r.:

PDF  Uchwała Nr 01_2019 Senatu UWr z dnia 2019-01-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Doroty Kiewry.pdf
PDF  Uchwała Nr 02_2019 Senatu UWr z dnia 2019-01-23 w sprawie utworzenia kierunku Global Communication na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 03_2019 Senatu UWr z dnia 2019-01-23 w sprawie utworzenia kierunku Criminal Justice na poziomie studiów pierwszego stopnia.pdf

 

Uchwały z dnia 20 lutego 2019 r.:

PDF  Uchwała Nr 04_2019 Senatu UWr z dnia 2019-02-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Adama Sulikowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 05_2019 Senatu UWr z dnia 2019-02-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Wioletty Jedleckiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 06_2019 Senatu UWr z dnia 2019-02-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Magdaleny Wilejczyk.pdf
PDF  Uchwała Nr 07_2019 Senatu UWr z dnia 2019-02-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Piotra Smoleńskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 08_2019 Senatu UWr z dnia 2019-02-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Moniki Klimowicz.pdf
PDF  Uchwała Nr 09_2019 Senatu UWr z dnia 2019-02-20 w sprawie zmiany w senackiej Komisji Finansów.pdf
PDF  Uchwała Nr 10_2019 Senatu UWr z dnia 2019-02-20 w sprawie opinii o powołaniu dyrektora CTT.pdf
PDF  Uchwała Nr 11_2019 Senatu UWr z dnia 2019-02-20 w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 12_2019 Senatu UWr z dnia 2019-02-20 w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów.pdf

 

Uchwała z dnia 6 marca 2019 r.:

PDF  Uchwała Nr 13_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-06 w sprawie kandydatów do RDN.pdf

 

Uchwały z dnia 20 marca 2019 r.:

PDF  Uchwała Nr 14_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Jarosława Rominkiewicza.pdf
PDF  Uchwała Nr 15_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Małgorzaty Łoboz.pdf
PDF  Uchwała Nr 16_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Kordiana Bakuły.pdf
PDF  Uchwała Nr 17_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Mariana Bieleckiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 18_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Pawła Mackiewicza.pdf
PDF  Uchwała Nr 19_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Kai Yung Tama.pdf
PDF  Uchwała Nr 20_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Artura Tworka.pdf
PDF  Uchwała Nr 21_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Moniki Zaśko-Zielińskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 22_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Tomasza Płonki.pdf
PDF  Uchwała Nr 23_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Artura Ławniczaka.pdf
PDF  Uchwała Nr 24_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie zmiany w senackiej Komisji Finansów.pdf
PDF  Uchwała Nr 25_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie nagród MNiSW dla nauczycieli akademickich.pdf
PDF  Uchwała Nr 26_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.pdf
PDF  Uchwała Nr 27_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 28_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie powołania członków pierwszej Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 29_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 30_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku anglistyka na poziomie studiów pierwszego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 31_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku anglistyka na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 32_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku filologia chorwacka z językiem serbskim na poziomie studiów pierwszego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 33_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku filologia chorwacka z językiem serbskim na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 34_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku filologia czeska na poziomie studiów pierwszego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 35_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku filologia czeska na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 36_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku filologia francuska na poziomie studiów pierwszego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 37_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku filologia francuska na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 38_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku filologia germańska na poziomie studiów pierwszego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 39_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku filologia germańska na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 40_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku filologia hiszpańska na poziomie studiów pierwszego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 41_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku filologia hiszpańska na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 42_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku filologia indyjska na poziomie studiów pierwszego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 43_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku filologia indyjska na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 44_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku filologia klasyczna na poziomie studiów pierwszego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 45_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku filologia klasyczna na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 46_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku filologia rosyjska na poziomie studiów pierwszego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 47_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku filologia rosyjska na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 48_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku filologia ukraińska na poziomie studiów pierwszego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 49_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku filologia ukraińska na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 50_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku italianistyka na poziomie studiów pierwszego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 51_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku judaistyka na poziomie studiów pierwszego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 52_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku judaistyka na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 53_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku koreanistyka na poziomie studiów pierwszego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 54_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku niderlandystyka na poziomie studiów pierwszego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 55_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku niderlandystyka na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 56_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku sinologia na poziomie studiów pierwszego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 57_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku studia śródziemnomorskie na poziomie studiów pierwszego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 58_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku studia śródziemnomorskie na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 59_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 zmieniająca uchwały w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019-2020.pdf
PDF  Uchwała Nr 60_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku Medical Biotechnology na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 61_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku Data Science na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 62_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie utworzenia kierunku turystyka na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 63_2019 Senatu UWr z dnia 2019-03-20 w sprawie zasad rekrutacji na indywidualne studia międzydziedzinowe.pdf

 

Uchwały z dnia 24 kwietnia 2019 r.:

PDF  Uchwała Nr 64_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Aliny Bieńko.pdf
PDF  Uchwała Nr 65_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Marii Chantry.pdf
PDF  Uchwała Nr 66_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Przemysława Jóźwikiewicza.pdf
PDF  Uchwała Nr 67_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Marcina Kurka.pdf
PDF  Uchwała Nr 68_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Krzysztofa Polechońskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 69_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Karola Zielińskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 70_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Tomasza Dębowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 71_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Romana Konika.pdf
PDF  Uchwała Nr 72_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Michała Bernaczyka.pdf
PDF  Uchwała Nr 73_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Katarzyny Kopyściańskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 74_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 75_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 w sprawie utworzenia kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na poziomie studiów jednolitych magisterskich.pdf
PDF  Uchwała Nr 76_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 w sprawie utworzenia kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 77_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 w sprawie utworzenia kierunku pedagogika specjalna na poziomie studiów jednolitych magisterskich.pdf
PDF  Uchwała Nr 78_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 w sprawie utworzenia kierunku socjologia ekonomiczna na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 79_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 w sprawie utworzenia kierunku zarządzanie migracjami na poziomie studiów pierwszego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 80_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 zmieniająca uchwałę w sprawie olimpiad i konkursów.pdf
PDF  Uchwała Nr 81_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 w sprawie zasad rekrutacji na indywidualne studia międzyobszarowe.pdf
PDF  Uchwała Nr 82_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 w sprawie limitów przyjęć na studia 2019-2020.pdf
PDF  Uchwała Nr 83_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia kierunku judaistyka na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 84_2019 Senatu UWr z dnia 2019-04-24 w sprawie poparcia postulatów środowiska nauczycielskiego.pdf

 

Uchwały z dnia 22 maja 2019 r.:

PDF  Uchwała Nr 85_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Roberta Bryla.pdf
PDF  Uchwała Nr 86_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Krzysztofa Graczyka.pdf
PDF  Uchwała Nr 87_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Armena Sedrakjana.pdf
PDF  Uchwała Nr 88_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Andrzeja Szczepkowicza.pdf
PDF  Uchwała Nr 89_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Roberta Kołodzieja.pdf
PDF  Uchwała Nr 90_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Karola Sanojcy.pdf
PDF  Uchwała Nr 91_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-22 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 92_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-22 w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 93_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-22 w sprawie opinii o kandydacie do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 94_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-22 w sprawie regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf
PDF  Uchwała Nr 95_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-22 w sprawie programu studiów dla kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskich.pdf
PDF  Uchwała Nr 96_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-22 w sprawie zasad rekrutacji na kierunek historia cywilizacji śródziemnomorskich.pdf
PDF  Uchwała Nr 97_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-22 w sprawie programu studiów podyplomowych Literatura dla Dzieci i Młodzieży Kultura Edukacja Nowe Media.pdf
PDF  Uchwała Nr 98_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-22 w sprawie programu studiów podyplomowych Informatyzacja Administracji Publicznej.pdf
PDF  Uchwała Nr 99_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-22 w sprawie wystąpienia do CKdsST.pdf

 

Uchwały z dnia 29 maja 2019 r.:

PDF  Uchwała Nr 100_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-29 w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 101_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-29 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 102_2019 Senatu UWr z dnia 2019-05-29 w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

 

Uchwały z dnia 26 czerwca 2019 r.:

PDF  Uchwała Nr 103_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Leonarda Górnickiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 104_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Elżbiety Klat-Górskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 105_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Marcina Sobczyka.pdf
PDF  Uchwała Nr 106_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Piotra Lewińskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 107_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Doroty Michułki.pdf
PDF  Uchwała Nr 108_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Berta Tobiasa Fischera.pdf
PDF  Uchwała Nr 109_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Macieja Matyki.pdf
PDF  Uchwała Nr 110_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Anny Brytek-Matery.pdf
PDF  Uchwała Nr 111_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Radosława Kupczyka.pdf
PDF  Uchwała Nr 112_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Bartosza Michalskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 113_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Przemysława Żukiewicza.pdf
PDF  Uchwała Nr 114_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie zmian w komisjach senackich powołanych na kadencję 2016-2020.pdf
PDF  Uchwała Nr 115_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów.pdf
PDF  Uchwała Nr 116_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 zmieniająca uchwałę w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 117_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 118_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie zmiany w limitach przyjęć na studia w roku akademickim 2019-2020.pdf
PDF  Uchwała Nr 119_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w roku akademickim 2020-2021.pdf
PDF  Uchwała Nr 120_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w roku akademickim 2020-2021.pdf
PDF  Uchwała Nr 121_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie programu studiów podyplomowych - WNS.pdf
PDF  Uchwała Nr 122_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 123_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2018.pdf
PDF  Uchwała Nr 124_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2018.pdf
PDF  Uchwała Nr 125_2019 Senatu UWr z dnia 2019-06-26 w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2019.pdf

 

Uchwały z dnia 25 września 2019 r.:

PDF  Uchwała Nr 126_2019 Senatu UWr z dnia 2019-09-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Małgorzaty Zakrzewskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 127_2019 Senatu UWr z dnia 2019-09-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Katarzyny Paluch.pdf
PDF  Uchwała Nr 128_2019 Senatu UWr z dnia 2019-09-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Doroty Moroń.pdf
PDF  Uchwała Nr 129_2019 Senatu UWr z dnia 2019-09-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Elżbiety Opiłowskiej.pdf
PDF  Uchwała Nr 130_2019 Senatu UWr z dnia 2019-09-25 w sprawie powołania rad dyscyplin naukowych.pdf
PDF  Uchwała Nr 131_2019 Senatu UWr z dnia 2019-09-25 w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 132_2019 Senatu UWr z dnia 2019-09-25 uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDF  Uchwała Nr 133_2019 Senatu UWr z dnia 2019-09-25 w sprawie programów studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf
- PDFzałączniki do uchwały Nr 133_2019 od 1 do 41.pdf
- PDFzałączniki do uchwały Nr 133_2019 od 42 do 94.pdf
- PDFzałączniki do uchwały Nr 133_2019 od 95 do 144.pdf
PDF  Uchwała Nr 134_2019 Senatu UWr z dnia 2019-09-25 w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 135_2019 Senatu UWr z dnia 2019-09-25 w sprawie programu studiów podyplomowych - WPAE.pdf
PDF  Uchwała Nr 136_2019 Senatu UWr z dnia 2019-09-25 uchylająca uchwałę w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych.pdf
PDF  Uchwała Nr 137_2019 Senatu UWr z dnia 2019-09-25 w sprawie regulaminu zarządzania prawami autorskimi, pokrewnymi, własności przemysłowej oraz komercjalizacji.pdf
PDF  Uchwała Nr 138_2019 Senatu UWr z dnia 2019-09-25 w sprawie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej.pdf

 

Uchwały z dnia 23 października 2019 r.:

PDF  Uchwała Nr 139_2019 Senatu UWr z dnia 2019-10-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Piotra Ługiewicza.pdf
PDF  Uchwała Nr 140_2019 Senatu UWr z dnia 2019-10-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Dariusza Proroka.pdf
PDF  Uchwała Nr 141_2019 Senatu UWr z dnia 2019-10-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Tomasza Pawłowskiego.pdf
PDF  Uchwała Nr 142_2019 Senatu UWr z dnia 2019-10-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Edyty Goli.pdf
PDF  Uchwała Nr 143_2019 Senatu UWr z dnia 2019-10-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Bożeny Szaynok.pdf
PDF  Uchwała Nr 144_2019 Senatu UWr z dnia 2019-10-23 w sprawie zmiany w Komisji Finansów powołanej na kadencję 2016-2020.pdf
PDF  Uchwała Nr 145_2019 Senatu UWr z dnia 2019-10-23 w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.pdf
PDF  Uchwała Nr 146_2019 Senatu UWr z dnia 2019-10-23 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UWr.pdf
PDF  Uchwała Nr 147_2019 Senatu UWr z dnia 2019-10-23 w sprawie programu studiów podyplomowych - WMI.pdf
PDF  Uchwała Nr 148_2019 Senatu UWr z dnia 2019-10-23 w sprawie regulaminu Centrum Transferu Technologii UWr.pdf

 

Uchwały z dnia 20 listopada 2019 r.:

PDF  Uchwała Nr 149_2019 Senatu UWr z dnia 2019-11-20 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Jolancie Ejfler.pdf
PDF  Uchwała Nr 150_2019 Senatu UWr z dnia 2019-11-20 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Romanowi Szostakowi.pdf
PDF  Uchwała Nr 151_2019 Senatu UWr z dnia 2019-11-20 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Małgorzacie Bogdan.pdf
PDF  Uchwała Nr 152_2019 Senatu UWr z dnia 2019-11-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Małgorzaty Pawlak.pdf
PDF  Uchwała Nr 153_2019 Senatu UWr z dnia 2019-11-20 w sprawie wzoru dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego.pdf
PDF  Uchwała Nr 154_2019 Senatu UWr z dnia 2019-11-20 w sprawie regulaminu studiów podyplomowych.pdf
PDF  Uchwała Nr 155_2019 Senatu UWr z dnia 2019-11-20 w sprawie regulaminu kursów dokształcających.pdf
PDF  Uchwała Nr 156_2019 Senatu UWr z dnia 2019-11-20 w sprawie uchylenia niektórych uchwał Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2019
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • opublikowano:
  24-01-2019 08:33
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • zmodyfikowano:
  21-11-2019 08:50
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 5319
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×