Uniwersytet Wrocławski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2019

Uchwały z dnia 24 stycznia 2019 r.:

PDFUchwała Nr 1/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinienauk biologicznych, w dyscyplinie biologia Pani Magdalenie Wołoszyńskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała Nr 2/2019 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Darii Augustyniak.pdf
PDFUchwała Nr 3/2019 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Morki.pdf
PDFUchwała Nr 4/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Morki.pdf
PDFUchwała Nr 5/2019 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Łątki.pdf
PDFUchwała Nr 6/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Łątki.pdf
PDFUchwała Nr 7/2019 Rady WNB w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Siekierzyńskiej.pdf
PDFUchwała Nr 8/2019 Rady WNB w sprawie zatwierdzenia ITS doktorantki mgr Izabelli Myśliwy.pdf
PDFUchwała Nr 9/2019 Rady WNB w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Niedźwieckiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii.pdf

Uchwały z dnia 21 lutego 2019 r.:

PDFUchwała Nr 10/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia Panu dr. inż. Marcinowi Kadejowi.pdf
PDFUchwała Nr 11/2019 Rady WNB w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia dr Magdalenie Mosce.pdf
PDFUchwała Nr 12/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Katarzynie Kuźniarskiej.pdf
PDFUchwała Nr 13/2019 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Teresie Piskorskiej.pdf
PDFUchwała Nr 14/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Lis oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf
PDFUchwała Nr 15/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Lis.pdf
PDFUchwała Nr 16/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Magdaleny Lis.pdf
PDFUchwała Nr 17/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Lis.pdf
PDFUchwała Nr 18/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Lis.pdf
PDFUchwała Nr 19/2019 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Hanny Moniuszko.pdf
PDFUchwała Nr 20/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Hanny Moniuszko.pdf
PDFUchwała Nr 21/2019 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Konikiewicz.pdf
PDFUchwała Nr 22/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marty Konikiewicz.pdf
PDFUchwała Nr 23/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Irwina Matyjaszczyka oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf
PDFUchwała Nr 24/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Irwina Matyjaszczyka.pdf
PDFUchwała Nr 25/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Irwina Matyjaszczyka.pdf
PDFUchwała Nr 26/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Irwina Matyjaszczyka.pdf
PDFUchwała Nr 27/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Irwina Matyjaszczyka.pdf
PDFUchwała Nr 28/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Pawła Markwitza oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf
PDFUchwała Nr 29/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Markwitza.pdf
PDFUchwała Nr 30/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Markwitza.pdf
PDFUchwała Nr 31/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Markwitza.pdf
PDFUchwała Nr 32/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Markwitza.pdf
PDFUchwała Nr 33/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Mizio, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf
PDFUchwała Nr 34/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Mizio.pdf
PDFUchwała Nr 35/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Mizio.pdf
PDFUchwała Nr 36/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Mizio.pdf
PDFUchwała Nr 37/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Mizio.pdf
PDFUchwała Nr 38/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Słupianek oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf
PDFUchwała Nr 39/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Słupianek.pdf
PDFUchwała Nr 40/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Słupianek.pdf
PDFUchwała Nr 41/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Słupianek.pdf
PDFUchwała Nr 42/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Słupianek.pdf
PDFUchwała Nr 43/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Eweliny Sosnowskiej oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf
PDFUchwała Nr 44/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Sosnowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 45/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Sosnowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 46/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Sosnowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 47/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Sosnowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 48/2019 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Olgi Wójcickiej oraz wyznaczenia promotora.pdf
PDFUchwała Nr 49/2019 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Olgi Wójcickiej.pdf
PDFUchwała Nr 50/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Olgi Wójcickiej.pdf
PDFUchwała Nr 51/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Olgi Wójcickiej.pdf
PDFUchwała Nr 52/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Olgi Wójcickiej.pdf
PDFUchwała Nr 53/2019 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Łątki.pdf
PDFUchwała Nr 54/2019 Rady WNB w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Dudy.pdf
PDFUchwała Nr 55/2019 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Dudy.pdf
PDFUchwała Nr 56/2019 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Dudy.pdf
PDFUchwała Nr 57/2019 Rady WNB w sprawie utworzenia specjalności biologia eksperymentalna i mikrobiologia na studiach II stopnia kierunku biologia.pdf
PDFUchwała Nr 58/2019 Rady WNB w sprawie limitów przyjęć na studia na WNB w roku 2019_2020.pdf
PDFUchwała Nr 59/2019 Rady WNB w sprawie zmian w programie kształcenia dla studentów studiów I i II stopnia kierunku ochrona środowiska w roku 2019/2020.pdf
PDFUchwała Nr 60/2019 Rady WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia na umowę zlecenie w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf
PDFUchwała Nr 61/2019 Rady WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf
PDFUchwała Nr 62/2019 Rady WNB w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Akademii Młodych Uczonych.pdf
PDFUchwała Nr 63/2019 Rady WNB w sprawie zmiany nazwy Zakładu Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  09-01-2019
  przez: Marta Filistowicz
 • opublikowano:
  09-01-2019 08:14
  przez: Marta Filistowicz
 • zmodyfikowano:
  13-03-2019 13:55
  przez: Izabela Radziszewska
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 269
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
ul. Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×