Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2019 roku

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 7/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dzierżawy i najmu nieruchomości i ich części znajdujących się w zasobie Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  Zarządzenie Nr 2/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 43/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w salach należących do Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 79/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na studiach drugiego stopnia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Wydawca Produktów Cyfrowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 7/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 8/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 94/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania stypendiów naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim finansowanych z własnego funduszu stypendialnego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 33/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 7/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego stopnia na kierunku Criminal Justice na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom drugiego stopnia na kierunku Global Communication na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 13/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie form zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób zaangażowanych w realizację projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne wewnętrzne i zewnętrzne Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 14/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi (z późn. zm.)

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku archeologia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 16/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 10/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, świadectwa ukończenia szkolenia oraz w sprawie zasad ich sporządzania i wydawania
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Genetyki w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii na Wydziale Nauk Biologicznych
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 18/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Genetyki w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii na Wydziale Nauk Biologicznych
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 19/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 20/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności biologia eksperymentalna i mikrobiologia na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku biologia na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad projektowania, przyjmowania i uruchamiania programów kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2019/2020
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 23/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 138/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Logopedycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 24/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające „Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów w Uniwersytecie Wrocławskim” wprowadzoną zarządzeniem Nr 123/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2009 r. (z późn. zm.)
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 25/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 26/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego stopnia na kierunku italianistyka
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia chorwacka z językiem serbskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku judaistyka
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 29/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego stopnia na kierunku sinologia
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 30/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom drugiego stopnia na kierunku turystyka
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 31/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom drugiego stopnia na kierunku Data Science
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 32/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom drugiego stopnia na kierunku Medical Biotechnology
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 33/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego stopnia na kierunku koreanistyka
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia czeska
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 35/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia klasyczna
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 36/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia rosyjska
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 37/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 15/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 39/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej w Zakładzie Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców w Instytucie Biologii Środowiskowej na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 40/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Pracowni Biologii Płazów w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców w Instytucie Biologii Środowiskowej na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku anglistyka
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 42/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku anglistyka
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 43/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia germańska
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 44/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia germańska
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 45/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia francuska
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 46/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia francuska
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia hiszpańska
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 48/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia hiszpańska
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia ukraińska
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 50/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia ukraińska
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 51/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku studia śródziemnomorskie
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 52/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studia śródziemnomorskie
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 53/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia indyjska
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 54/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia indyjska
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 55/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku niderlandystyka
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 56/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku niderlandystyka
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 57/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 58/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 59/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 60/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 61/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 63/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 64/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Nauki Administracji w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 65/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 66/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie likwidacji Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Kształcenia Nauczycieli Języków Trzecich w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 68/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania kodów studiom na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 69/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom jednolitym magisterskim na kierunku pedagogika specjalna
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 70/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie migracjami
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 71/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 32/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom drugiego stopnia na kierunku Medical Biotechnology
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 72/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi (z późn. zm.)
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 73/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 74/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie likwidacji Pracowni Błon Komórkowych Mikroorganizmów w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  Zarządzenie Nr 75/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie utworzenia kolegiów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  Zarządzenie Nr 76/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 75/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie utworzenia kolegiów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 77/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nadania kodów niestacjonarnym jednolitym studiom magisterskim na kierunku pedagogika specjalna
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 78/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 79/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  Zarządzenie Nr 81/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 82/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2019/2020
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 85/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 87/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 4/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. ustalające zakresy działania Prorektorów, Kanclerza i Dyrektora ds. informatycznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz określające podporządkowanie jednostek organizacyjnych
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 88/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kodów Szkoły Doktorskiej
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 89/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 90/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2019/2020
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 91/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 79/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 92/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Literatura dla Dzieci i Młodzieży: Kultura – Edukacja – Nowe Media na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 93/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Informatyzacja Administracji Publicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 94/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu składania oświadczeń związanych z członkostwem w pierwszej radzie dyscypliny naukowej, radzie wydziału oraz z pełnieniem funkcji kierowniczych w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 95/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 96/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIE Nr 97/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  z dnia 3 lipca 2019 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 89/2017 Rektora Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wzorów oraz zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego oraz sporządzania duplikatów dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego dostępne jest w Dziale Organizacyjnym

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 98/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie Nagrody Uniwersytetu Wrocławskiego w dziedzinie prawa zabezpieczenia społecznego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 99/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań Neurokognitywnych w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 100/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 101/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2019/2020
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 102/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskich
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 103/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego Studiów Podyplomowych Pozyskiwanie i Wykorzystywanie Informacji w Sferze Publicznej

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 104/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 88/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kodów Szkoły Doktorskiej
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim w 2019 r.
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 106/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Mediacjami i Innymi Alternatywnymi Metodami Rozwiązywania Sporów w Sferze Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  Zarządzenie Nr 107/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Zakładu Studiów Chińskich w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 108/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 1/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji i prowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 109/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych dla Sądowych Kuratorów Zawodowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 110/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 111/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2019/2020
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 112/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia systemu PROMODESK w Biurze ds. Promocji Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 113/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 114/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 115/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie kodów Szkoły Doktorskiej

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 116/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w tym harmonogramu raportowania i zakresu danych oraz nadawania uprawnień

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 118/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 119/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 121/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 122/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 123/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie kodów i symboli organizacyjnych
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 124/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 125/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016/2020
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 126/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 127/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 9/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD)
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 128/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie procedury sprawdzania rozpraw doktorskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 129/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Studiów Podyplomowych Nauk Sądowych
 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2019
  przez: Katarzyna Radke
 • opublikowano:
  08-01-2019 13:19
  przez: Katarzyna Radke
 • zmodyfikowano:
  18-10-2019 13:25
  przez: Katarzyna Radke
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 7446
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×