Uniwersytet Wrocławski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2019 roku

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 7/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dzierżawy i najmu nieruchomości i ich części znajdujących się w zasobie Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  Zarządzenie Nr 2/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 43/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w salach należących do Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 79/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia specjalności na studiach drugiego stopnia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Wydawca Produktów Cyfrowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 7/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 8/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 94/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania stypendiów naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim finansowanych z własnego funduszu stypendialnego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 33/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 7/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom pierwszego stopnia na kierunku Criminal Justice na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania kodów stacjonarnym studiom drugiego stopnia na kierunku Global Communication na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDF  ZARZĄDZENIE Nr 13/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie form zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób zaangażowanych w realizację projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne wewnętrzne i zewnętrzne Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF  ZARZĄDZENIE Nr 14/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi (z późn. zm.)

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2019
  przez: Katarzyna Radke
 • opublikowano:
  08-01-2019 13:19
  przez: Katarzyna Radke
 • zmodyfikowano:
  08-03-2019 11:39
  przez: Katarzyna Radke
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 1297
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
ul. Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×