Uniwersytet Wrocławski

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
88559908731117747190067562737182930600000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
400473281158923349624178644801465573356149584633148719854787
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
238702241522932207401890419410254042399233377479963924736474
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12441313405209121860422308210901884116413
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000040
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 187765
 2. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 97661
 3. DOSTAWY poniżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 38254
 4. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 34124
 5. USŁUGI poniżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 27061
 6. ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI dostawy powyżej 30 000 euro, a poniżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 27043
 7. DOSTAWY powyżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 22178
 8. USŁUGI powyżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 22147
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 20246
 10. DOSTAWY
  Wyświetleń: 18489
 11. Uchwały Senatu
  Wyświetleń: 17778
 12. Komunikaty Rektora
  Wyświetleń: 16065
 13. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2015 roku
  Wyświetleń: 15845
 14. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2016 roku
  Wyświetleń: 14859
 15. USŁUGI
  Wyświetleń: 14653
 16. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 14154
 17. WZORY UMÓW
  Wyświetleń: 13569
 18. AKTUALNOŚCI
  Wyświetleń: 12405
 19. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 11750
 20. ROBOTY BUDOWLANE poniżej 5 548 000 euro
  Wyświetleń: 10640
 21. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 9925
 22. ROBOTY BUDOWLANE
  Wyświetleń: 9426
 23. INFORMACJE
  Wyświetleń: 9068
 24. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2017 roku
  Wyświetleń: 9004
 25. DIALOG TECHNICZNY
  Wyświetleń: 8974
 26. Statut Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 8951
 27. ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI
  Wyświetleń: 8424
 28. Informacje i Obwieszczenia
  Wyświetleń: 8143
 29. Studia I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie, jednolite studia magisterskie; studia doktoranckie III stopnia; studia podyplomowe
  Wyświetleń: 7615
 30. Regulamin pracy Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 7489
 31. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2014 roku
  Wyświetleń: 7174
 32. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2015 roku
  Wyświetleń: 6819
 33. Opłaty za studia w Uniwersytecie Wrocławskim
  Wyświetleń: 6731
 34. Uchwały Senatu - 2015
  Wyświetleń: 6175
 35. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2016 roku
  Wyświetleń: 6038
 36. Struktura
  Wyświetleń: 5945
 37. Wydziały
  Wyświetleń: 5941
 38. USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE
  Wyświetleń: 5899
 39. ROBOTY BUDOWLANE powyżej 5 548 000 euro
  Wyświetleń: 5882
 40. Organizacje i koła studenckie
  Wyświetleń: 5817
 41. Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
  Wyświetleń: 5793
 42. ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI usługi powyżej 30 000 euro, a poniżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 5781
 43. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5771
 44. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2013 roku
  Wyświetleń: 5651
 45. Uchwały Senatu - 2016
  Wyświetleń: 5436
 46. Władze Uniwersytetu
  Wyświetleń: 5291
 47. Kompetencje Rektora i Prorektorów
  Wyświetleń: 5264
 48. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2012 roku
  Wyświetleń: 5256
 49. Pomoc materialna
  Wyświetleń: 5197
 50. Rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 5144
 51. USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE poniżej 750 000 euro
  Wyświetleń: 5079
 52. Gospodarka Finansowa
  Wyświetleń: 4970
 53. Wnioski kierowane do Archiwum
  Wyświetleń: 4851
 54. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na Uniwersytecie Wrocławskim
  Wyświetleń: 4755
 55. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4741
 56. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2017 roku
  Wyświetleń: 4589
 57. Wniosek o udostępnienie informacji
  Wyświetleń: 4511
 58. Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia
  Wyświetleń: 4454
 59. Ogłoszenia o naborze partnerów
  Wyświetleń: 4413
 60. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4292
 61. ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
  Wyświetleń: 4261
 62. Ustawa o nadaniu Uniwersytetowi Wrocławskiemu im. Bolesława Bieruta nazwy Uniwersytet Wrocławski
  Wyświetleń: 4214
 63. Ogólna wartość majątku trwałego
  Wyświetleń: 4195
 64. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4165
 65. USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE powyżej 750 000 euro
  Wyświetleń: 4125
 66. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4083
 67. Uchwały Senatu - 2017
  Wyświetleń: 4037
 68. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3995
 69. ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ usługi powyżej 30 000 euro, a poniżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 3863
 70. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2015 roku
  Wyświetleń: 3862
 71. Dekret z 24 sierpnia 1945 r.
  Wyświetleń: 3833
 72. Biuro Współpracy Międzynarodowej
  Wyświetleń: 3763
 73. Podstawa prawna wyłączenia
  Wyświetleń: 3620
 74. Absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego/liczba wydanych dyplomów
  Wyświetleń: 3596
 75. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2018 roku
  Wyświetleń: 3559
 76. Uchwały Senatu - 2014
  Wyświetleń: 3455
 77. Wydział Filologiczny
  Wyświetleń: 3431
 78. Uchwały Senatu - 2013
  Wyświetleń: 3387
 79. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  Wyświetleń: 3387
 80. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2011 roku
  Wyświetleń: 3277
 81. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2008 roku
  Wyświetleń: 3270
 82. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2009 roku
  Wyświetleń: 3244
 83. Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2015 roku
  Wyświetleń: 3227
 84. Uchwały Senatu - 2012
  Wyświetleń: 3221
 85. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 3139
 86. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  Wyświetleń: 3126
 87. Wydział Fizyki i Astronomii
  Wyświetleń: 3122
 88. Wydział Nauk Społecznych
  Wyświetleń: 3076
 89. Wydział Nauk Biologicznych
  Wyświetleń: 3035
 90. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 3022
 91. Prezentacje publiczne
  Wyświetleń: 3004
 92. ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dostawy powyżej 30 000 euro, a poniżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 2975
 93. Wydział Matematyki i Informatyki
  Wyświetleń: 2961
 94. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
  Wyświetleń: 2949
 95. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 2926
 96. Wydział Biotechnologii
  Wyświetleń: 2924
 97. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego wg Wydziałów i trybu studiów
  Wyświetleń: 2908
 98. Wydział Chemii
  Wyświetleń: 2866
 99. Skład Rady Wydziału Nauk Biologicznych
  Wyświetleń: 2864
 100. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 2851
 101. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 2007 roku
  Wyświetleń: 2843
 102. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 2838
 103. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 2808
 104. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2772
 105. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 2772
 106. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 2744
 107. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 2715
 108. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 2714
 109. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 2705
 110. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2696
 111. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 2696
 112. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2010 roku
  Wyświetleń: 2685
 113. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 2668
 114. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 2654
 115. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 2653
 116. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 2600
 117. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 2564
 118. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 2541
 119. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 2535
 120. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 2524
 121. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 2493
 122. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 2476
 123. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 2460
 124. Studia doktoranckie
  Wyświetleń: 2454
 125. wzory umów stosowane w Uniwersytecie Wrocławskim
  Wyświetleń: 2422
 126. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 2415
 127. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 2386
 128. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 2368
 129. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 2006 roku
  Wyświetleń: 2362
 130. Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych
  Wyświetleń: 2359
 131. BZP.2422.15.2016.AB
  Wyświetleń: 2305
 132. Uchwały Senatu - 2011
  Wyświetleń: 2297
 133. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2005 roku
  Wyświetleń: 2287
 134. Koła naukowe
  Wyświetleń: 2263
 135. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2018 roku
  Wyświetleń: 2259
 136. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2004 roku
  Wyświetleń: 2242
 137. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2014 roku
  Wyświetleń: 2228
 138. Uchwały Senatu - 2003
  Wyświetleń: 2219
 139. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2002 roku
  Wyświetleń: 2206
 140. Ogłoszenia o naborze partnerów
  Wyświetleń: 2193
 141. Uczelniana Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 2182
 142. Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2016 roku
  Wyświetleń: 2179
 143. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2001 roku
  Wyświetleń: 2179
 144. Studenci nowo przyjęci - wg kierunków studiów
  Wyświetleń: 2165
 145. Skład Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
  Wyświetleń: 2149
 146. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2013 roku
  Wyświetleń: 2129
 147. Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
  Wyświetleń: 2129
 148. Uchwały Rady Wydziału Biotechnologii
  Wyświetleń: 2127
 149. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2000 roku
  Wyświetleń: 2125
 150. Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)
  Wyświetleń: 2123
 151. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2003 roku
  Wyświetleń: 2117
 152. Prowadzone rejestry Wydziału Nauk Biologicznych
  Wyświetleń: 2063
 153. Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2017 roku
  Wyświetleń: 2054
 154. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2010 roku
  Wyświetleń: 2026
 155. Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2017
  Wyświetleń: 2023
 156. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2008 roku
  Wyświetleń: 2021
 157. BZP.2421.46.2016.KP
  Wyświetleń: 1983
 158. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2011 roku
  Wyświetleń: 1965
 159. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2012 roku
  Wyświetleń: 1964
 160. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2010 roku
  Wyświetleń: 1961
 161. Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2014 roku
  Wyświetleń: 1948
 162. Organizacje studenckie
  Wyświetleń: 1929
 163. Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2011 roku
  Wyświetleń: 1898
 164. Skład Rady Wydziału Biotechnologii
  Wyświetleń: 1896
 165. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2009 roku
  Wyświetleń: 1889
 166. 2011 r.
  Wyświetleń: 1870
 167. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2011 roku
  Wyświetleń: 1870
 168. Uchwały Senatu - 2010
  Wyświetleń: 1869
 169. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2007 roku
  Wyświetleń: 1851
 170. Uchwały Senatu - 2007
  Wyświetleń: 1849
 171. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2009 roku
  Wyświetleń: 1839
 172. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2007 roku
  Wyświetleń: 1839
 173. PRZEPISY
  Wyświetleń: 1835
 174. Studenci cudzoziemcy
  Wyświetleń: 1833
 175. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2008 roku
  Wyświetleń: 1832
 176. Uchwały Senatu - 2005
  Wyświetleń: 1827
 177. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2014 roku
  Wyświetleń: 1816
 178. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2003 roku
  Wyświetleń: 1809
 179. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1806
 180. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2006 roku
  Wyświetleń: 1802
 181. Uchwały Senatu - 2006
  Wyświetleń: 1786
 182. Uchwały Senatu - 2008
  Wyświetleń: 1784
 183. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2012 roku
  Wyświetleń: 1781
 184. Uchwały Senatu - 2009
  Wyświetleń: 1753
 185. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2013 roku
  Wyświetleń: 1747
 186. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2005 roku
  Wyświetleń: 1744
 187. Informacje i obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2013 roku
  Wyświetleń: 1742
 188. Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2009 roku
  Wyświetleń: 1733
 189. BZP.2420.14.2016.EH
  Wyświetleń: 1705
 190. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2004 roku
  Wyświetleń: 1701
 191. BZP.2421.44.2016.PM
  Wyświetleń: 1684
 192. Uchwały Senatu - 2018
  Wyświetleń: 1678
 193. Informacje i obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2006 roku
  Wyświetleń: 1673
 194. Informacje i obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2007 roku
  Wyświetleń: 1673
 195. Erasmus+
  Wyświetleń: 1657
 196. BZP.2420.13.2016.PM
  Wyświetleń: 1650
 197. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2003 roku
  Wyświetleń: 1643
 198. Informacje i obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2010 roku
  Wyświetleń: 1633
 199. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2001 roku
  Wyświetleń: 1619
 200. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1616
 201. BZP.2420.15.2016.BO
  Wyświetleń: 1603
 202. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1600
 203. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2001 roku
  Wyświetleń: 1598
 204. Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1
  Wyświetleń: 1585
 205. WNHP.2410.11.2016.DN - Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu multimedialnego, fotograficznego, drukarek i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1578
 206. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2000 roku
  Wyświetleń: 1554
 207. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 1553
 208. BZP.2421.42.2016.BO
  Wyświetleń: 1542
 209. Uchwały Senatu - 2002
  Wyświetleń: 1542
 210. Studia podyplomowe
  Wyświetleń: 1538
 211. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2000 roku
  Wyświetleń: 1527
 212. 2004
  Wyświetleń: 1519
 213. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2005 roku
  Wyświetleń: 1509
 214. ŚREDNI KURS
  Wyświetleń: 1509
 215. KODY CPV
  Wyświetleń: 1485
 216. Przedłużenie otwartego naboru partnerów
  Wyświetleń: 1479
 217. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 1478
 218. WNB.2410.20.2016.AM
  Wyświetleń: 1475
 219. Wyniki naboru partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1 konkurs nr 3/POKL/4.1.1/2010
  Wyświetleń: 1471
 220. Uchwały Senatu - 2004
  Wyświetleń: 1466
 221. BZP.2420.23.2016.KP - Wyposażenie pomieszczenia nr 41 w Gmachu Głównym UWr w meble biurowe.
  Wyświetleń: 1462
 222. Organizacje artystyczne
  Wyświetleń: 1461
 223. BZP.2421.45.2016.JS
  Wyświetleń: 1459
 224. BZP.241.3.2016.KP
  Wyświetleń: 1456
 225. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2002 roku
  Wyświetleń: 1451
 226. 2003
  Wyświetleń: 1438
 227. akty wewnętrzne
  Wyświetleń: 1435
 228. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2004 roku
  Wyświetleń: 1428
 229. Wyniki naboru partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1 konkurs nr 2/POKL/4.1.1/2010
  Wyświetleń: 1426
 230. PROTOKÓŁ Z PREZENTACJI PUBLICZNEJ PROJEKTU LEOPOLDINA ONLINE
  Wyświetleń: 1424
 231. Publiczne ogłoszenie konkursu na przedsiębiorcę zainteresowanego wynikami badań prowadzonych w ramach projektu „Wprowadzenie na rynek nowego systemu HydroProg służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych”
  Wyświetleń: 1422
 232. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 1413
 233. wyniki naboru partnerów do projektu Network Sunrise Dolnoslaska Siec Wspolpracy Nauki I Biznesu
  Wyświetleń: 1399
 234. Wyniki naboru partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1
  Wyświetleń: 1388
 235. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 1383
 236. BZP.244.64.2016.DZ
  Wyświetleń: 1382
 237. BZP.2420.17.2016.GK
  Wyświetleń: 1362
 238. BZP.2421.51.2016.GK
  Wyświetleń: 1361
 239. WCH.2420.21.2016.HS
  Wyświetleń: 1338
 240. WNZKŚ.2420.18.IGRR.2016.JR
  Wyświetleń: 1332
 241. 2005
  Wyświetleń: 1328
 242. BZP.2421.48.2016.AB
  Wyświetleń: 1320
 243. Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 ?Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1306
 244. 2009 r.
  Wyświetleń: 1299
 245. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2002 roku
  Wyświetleń: 1295
 246. BZP.2421.49.2016.BD
  Wyświetleń: 1293
 247. Ogłoszenia o naborze partnerów
  Wyświetleń: 1292
 248. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2006 roku
  Wyświetleń: 1289
 249. BZP.2421.43.2016.EH
  Wyświetleń: 1277
 250. 2007 r.
  Wyświetleń: 1266
 251. BZP.2411.3.2017.BD
  Wyświetleń: 1266
 252. Dostawa mikroskopu optycznego z kamerą oraz urządzeniem do analizy i archiwizacji zdjęć uzyskanych pod mikroskopem do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1259
 253. BZP.2420.16.2016.EH
  Wyświetleń: 1256
 254. WB.2410.7.2016.RM dostawa: wirówek laboratoryjnych dla Zakładów Patologii Komórki, Zakładu Chemii Biologicznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników.
  Wyświetleń: 1251
 255. BZP.2421.50.2016.JS
  Wyświetleń: 1248
 256. BZP.2411.6.2017.BO
  Wyświetleń: 1246
 257. WNZKŚ.2420.20.2016.JR
  Wyświetleń: 1244
 258. 2006
  Wyświetleń: 1236
 259. 2010 r.
  Wyświetleń: 1228
 260. Dostawa 7 sztuk mikroskopów laboratoryjnych do Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1218
 261. WCH.2420.23.2016.HS
  Wyświetleń: 1213
 262. Dostawa suchego bloku grzejnego z wymiennymi wkładami do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1198
 263. WFA.2410.8.2016.JK Sukcesywne dostawy koksu opałowego dla filii Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie 9 k. Wińska
  Wyświetleń: 1194
 264. 2008 r.
  Wyświetleń: 1183
 265. BZP.2421.57.2016.PM
  Wyświetleń: 1183
 266. WCH.2420.35.2016.HS DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH
  Wyświetleń: 1178
 267. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, drukarek, skanerów i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1174
 268. BZP.2421.53.2016.PM
  Wyświetleń: 1164
 269. BZP..2420.20.2016.EH
  Wyświetleń: 1145
 270. BZP.2421.47.2016.BD
  Wyświetleń: 1145
 271. BZP.2420.21.2016.BO
  Wyświetleń: 1143
 272. DOSTAWA SERWERÓW ORAZ PRZEŁACZNIKÓW SIECIOWYCH. Postępowanie Nr WCH.2420.29.2016.HS
  Wyświetleń: 1127
 273. WCH.2420.32.2016.AB
  Wyświetleń: 1120
 274. WFA.2410.10.2016.JK Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 7 pakietów
  Wyświetleń: 1120
 275. Dostawa do IBE UWr znajdującego się przy ul. Cybulskiego 30 we Wrocławiu stołu antywibracyjnego dla mikroskopu oraz platformy do mocowania mikromanipulatorów do pomiarów elektrofizjologicznych w skrawkach mózgowych
  Wyświetleń: 1119
 276. BZP.2420.18.2016.BD
  Wyświetleń: 1116
 277. WCH.2420.37.2016.HS DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
  Wyświetleń: 1116
 278. BZP.2420.22.2016.EH
  Wyświetleń: 1101
 279. BZP.2421.41.2016.AB
  Wyświetleń: 1089
 280. BZP.2420.19.2016.JS
  Wyświetleń: 1074
 281. II.2410.1.2016.MM
  Wyświetleń: 1074
 282. WB.2410.1.2017.RM
  Wyświetleń: 1072
 283. WNHP.2410.16.2016.DN Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz sprzętu fotograficznego dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1070
 284. BZP.2411.11.2017.KP
  Wyświetleń: 1055
 285. WNZKŚ.2420.20.2.2016.JR
  Wyświetleń: 1050
 286. DOSTAWA SZKŁA I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH. Postępowanie Nr WCH.2420.30.2016.HS
  Wyświetleń: 1049
 287. WNZKŚ.2420.33.2016.JR
  Wyświetleń: 1048
 288. BZP.2412.33.2017.BO
  Wyświetleń: 1041
 289. Sukcesywne dostawy helu ciekłego
  Wyświetleń: 1040
 290. WCH.2420.31.2016.AB DOSTAWA SYSTEMU HPLC
  Wyświetleń: 1018
 291. WNHP.2420.19.2016.DN - Dostawa drukarek, skanerów i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1017
 292. BZP.2412.2.2017.EH
  Wyświetleń: 1016
 293. Pzp
  Wyświetleń: 1015
 294. Dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie, instalacja i uruchomienie drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz przeszkolenie w zakresie obsługi zamawianego sprzętu pracowników Zamawiającego
  Wyświetleń: 1010
 295. WB.2410.13.2016.RM
  Wyświetleń: 1002
 296. Dostawa aparatury naukowo-badawczej. Postępowanie Nr WCH.2420.33.2016.AB
  Wyświetleń: 985
 297. Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2017
  Wyświetleń: 984
 298. BZP.242.3.2018.PM
  Wyświetleń: 973
 299. WNZKŚ.2421.17.ING.2016.JR
  Wyświetleń: 971
 300. inne przepisy
  Wyświetleń: 969
 301. pliki do pobrania
  Wyświetleń: 965
 302. Dostawa komory laminarnej z wyposażeniem do Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 962
 303. WNZKŚ.2420.26.IGRR.2016.JR
  Wyświetleń: 958
 304. Postępowanie WB.2410.8.2016.RM Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego do rejestracji obrazów komórek z możliwością obserwacji w świetle przechodzącym oraz kontraście fazowym dla Zakładu Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii UWr.
  Wyświetleń: 953
 305. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad
  Wyświetleń: 953
 306. IM.2420.2.2016.AP
  Wyświetleń: 951
 307. akty wykonawcze
  Wyświetleń: 950
 308. Postępowanie Nr WB.2410.11.2016.RM Dostawa bloków grzejno-chłodzących z wytrząsaniem dla Wydziału Biotechnologii wraz z instalacją i przeszkoleniem pracowników. Zadanie nr 1: Blok grzejno- chłodzący z wytrząsaniem –1 szt dla Zakładu Biologii Molekularnej
  Wyświetleń: 945
 309. BZP.2412.1.2017.KP
  Wyświetleń: 943
 310. BZP.2421.52.2016.AB
  Wyświetleń: 940
 311. Uchwały Rady Wydziału Biotechnologii 2017
  Wyświetleń: 939
 312. BZP.2411.5.2017.AB
  Wyświetleń: 938
 313. WNB.2410.1.2017.AM Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do: Stacji Ekologicznej w Karpaczu, Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej i Instytutu Biologii Eksperymentalnej we Wrocławiu.
  Wyświetleń: 936
 314. BZP.2411.10.2017.BO
  Wyświetleń: 933
 315. WNHP.2410.18.2016.DN Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu fotograficznego dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 933
 316. WCH.2420.2.2017.HS DOSTAWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU CZTERECH REAKTORÓW WYSOKOCIŚNIENIOWYCH
  Wyświetleń: 930
 317. BZP.2412.6.2017.BD
  Wyświetleń: 924
 318. WNZKŚ.2411.2.2017.JR
  Wyświetleń: 922
 319. Dostawa mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem. Postępowanie Nr WCH.2420.25.2016.AB
  Wyświetleń: 921
 320. WCH.2420.36.2016.AB Dostawa spektrometru dichroizmu kołowego (CD)
  Wyświetleń: 918
 321. BZP.2421.55.2016.AB
  Wyświetleń: 911
 322. Dostawa 1) zestawu do elektroforezy, 2) wirówki oraz 3) termobloku z wytrząsaniem do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 911
 323. Dostawa inkubatora CO2 z wyposażeniem do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 906
 324. BZP.2421.54.2016.PM
  Wyświetleń: 903
 325. Dostawa parafiniarki do Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 903
 326. Postepowanie WB.2410.10.2016.RM Dostawa zestawu do rozdziału makrocząsteczek FPLC dla Pracowni Biologii Medycznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 903
 327. WNB.2410.5.2017.AM
  Wyświetleń: 901
 328. BZP.2411.1.2017.BD
  Wyświetleń: 897
 329. Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 895
 330. Dostawa wirówki laboratoryjnej do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 892
 331. WF.2410.01.2017.MW Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 888
 332. Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej 2017
  Wyświetleń: 884
 333. WNB.2410.2.2017.AM Dostawa środków czystości na podstawie sukcesywnych zleceń dla Wydziału Nauk Biologicznych
  Wyświetleń: 878
 334. WNB.2410.3.2017.AM Dostawa 1) termomiksera, miniwrówki oraz suchego bloku grzejąco-chłodzącego, 2) aparatu do pionowej elektroforezy i blottingu, 3) luminometru 4) łaźni wodnej do Katedry Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Uniwersytetu
  Wyświetleń: 877
 335. Dostawa 1) komory laminarnej oraz 2) autoklawu mikrofalowego do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 876
 336. Dostawa wymiennego bloku grzejnego na 4 szkiełka mikroskopowe do Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 875
 337. Dostawa wirówki laboratoryjnej do dużych objętości z wyposażeniem do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu; postępowanie nr WNB.2410.36.2016.AM
  Wyświetleń: 874
 338. WB.2410.12.2016.RM Dostawa systemu do analizy komórek wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Wydziału Biotechnologii
  Wyświetleń: 873
 339. WNZKŚ.2421.27.LIFE.2016.JR
  Wyświetleń: 868
 340. Dostawa pęsety podgrzewanej do Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 866
 341. BZP.2412.3.2017.AB
  Wyświetleń: 859
 342. WCH.2420.1.2017.HS SUKCESYWNA DOSTAWA AZOTU CIEKŁEGO W ILOŚCI 1400 TON W OKRESIE 36 MIESIĘCY OD DATY ZAWARCIA UMOWY ORAZ DZIERŻAWA DWÓCH ZBIORNIKÓW NA AZOT CIEKŁY O POJEMNOŚCI MINIMUM 26 M3 WRAZ Z ICH POSADOWIENIEM I MONTAŻEM
  Wyświetleń: 858
 343. WNZKŚ.2421.35.ING.2016.JR
  Wyświetleń: 856
 344. Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem do Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 850
 345. WCH.2420.27.2016.AB Dostawa dwóch serwerów obliczeniowych do rozbudowy istniejącej infrastruktury
  Wyświetleń: 850
 346. BZP.2410.1.2017.PM
  Wyświetleń: 848
 347. Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 847
 348. WNB.2410.7.2017.AM Dostawa elektronicznej wagi analitycznej do Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 847
 349. Dostawa aparatu do oznaczania gęstości zawiesiny bakteryjnej do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu
  Wyświetleń: 846
 350. Dostawa młyna kulowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 839
 351. WCH.2420.13.2017.HS DOSTAWA MEBLI LABORATORYJNYCH, BIUROWYCH ORAZ KRZESEŁ
  Wyświetleń: 837
 352. BZP.2412.5.2017.GK
  Wyświetleń: 833
 353. Regulaminy
  Wyświetleń: 825
 354. BZP.2412.32.2017.GK
  Wyświetleń: 819
 355. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy stacji transformatorowej przy ul. Cybulskiego 38 we Wrocławiu.
  Wyświetleń: 818
 356. Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej 2016
  Wyświetleń: 815
 357. Dostawa spektrometru FTIR z wyposażeniem. Postępowanie Nr WCH.2420.26.2016.AB
  Wyświetleń: 812
 358. Postępowanie WB.2410.9.2016.RM Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego FPLC dla Zakładu Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii
  Wyświetleń: 810
 359. WCH.2420.38.2016.HS Dostawa spektrofluorymetru do badań kinetyki zaniku fluorescencji
  Wyświetleń: 809
 360. WB.2410.8.2017.RM
  Wyświetleń: 802
 361. Skład Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów
  Wyświetleń: 801
 362. IINB.2410.01.2017.IJ
  Wyświetleń: 799
 363. BZP.2412.24.2017.JS
  Wyświetleń: 798
 364. WNHP.2410.04.2017.DN Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu fotograficznego i multimedialnego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 798
 365. BZP.2411.35.2017.JS
  Wyświetleń: 797
 366. Przetarg na dostawę
  Wyświetleń: 794
 367. BZP.2410.2.2017.AB
  Wyświetleń: 791
 368. BZP.2412.4.2017.EH
  Wyświetleń: 791
 369. Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej 2017
  Wyświetleń: 786
 370. BZP.2411.9.2017.PM
  Wyświetleń: 782
 371. Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2018
  Wyświetleń: 782
 372. Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej 2015
  Wyświetleń: 781
 373. DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH WCH.2420.3.2017.HS
  Wyświetleń: 779
 374. BZP.2412.10.2017.AB
  Wyświetleń: 777
 375. BZP.2411.12.2017.BD
  Wyświetleń: 772
 376. BZP.2412.11.2017.JS
  Wyświetleń: 768
 377. BZP.2410.5.2017.BD
  Wyświetleń: 767
 378. WB.2410.4.2017.RM
  Wyświetleń: 765
 379. BZP.2411.7.2017.GK
  Wyświetleń: 763
 380. WNB.2410.4.2017.AM Dostawa mikroskopu stereoskopowego do Katedry Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 762
 381. BZP.2411.8.2017.KP
  Wyświetleń: 761
 382. BZP.2411.25.2017.JS
  Wyświetleń: 759
 383. Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej 2016
  Wyświetleń: 758
 384. WB.2410.3.2017.RM
  Wyświetleń: 757
 385. Sprawy wyborcze
  Wyświetleń: 755
 386. WCH.2420.14.2017.HS DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH
  Wyświetleń: 754
 387. BZP.2411.18.2017.BO
  Wyświetleń: 752
 388. WB.2410.5.2017.RM
  Wyświetleń: 750
 389. BZP.2412.22.2017.GK
  Wyświetleń: 748
 390. Komunikaty Przewodniczącego Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów
  Wyświetleń: 745
 391. WNB.2410.6.2017.AM Dostawa transiluminatora do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 744
 392. BZP.2412.13.2017.KP
  Wyświetleń: 743
 393. WNZKŚ.2410.5.2017.JR
  Wyświetleń: 741
 394. BZP.2412.8.2017.PM
  Wyświetleń: 740
 395. BZP.2411.4.2017.PM
  Wyświetleń: 736
 396. WNHP.2410.14.2017.DN Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu multimedialnego i fotograficznego oraz drukarek i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 732
 397. Aktualności
  Wyświetleń: 731
 398. WNB.2410.12.2017.AM Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego do jednostek Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 731
 399. BZPSA.241.2.2017.DB
  Wyświetleń: 714
 400. BZP.2410.7.2017.BD
  Wyświetleń: 708
 401. BZP.2412.7.2017.GK
  Wyświetleń: 708
 402. BZP.2412.9.2017.EH
  Wyświetleń: 706
 403. WFA.2410.1.2017.JK Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 5 pakietów
  Wyświetleń: 704
 404. BZP.2410.8.2017.PM
  Wyświetleń: 703
 405. WB.2410.15.2017.RM Dla pakietów zadań pn.: „Dostawa produktów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych, butelek szklanych, stojaków na narzędzia laboratoryjne, kolumn szklanych na złoża chromatograficzne, rękawic ochronnych - 5 pakietów
  Wyświetleń: 703
 406. WNB.2410.11.2017.AM Dostawa inkubatora CO2 do Katedry Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 703
 407. WB.2410.14.2017.RM
  Wyświetleń: 698
 408. BZP.2411.26.2017.PM
  Wyświetleń: 697
 409. DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH WCH.2420.17.2017.HS
  Wyświetleń: 695
 410. BZP.2412.15.2017.GK
  Wyświetleń: 694
 411. BZP.2411.2.2017.JS
  Wyświetleń: 691
 412. BZP.2411.2.2018.BD
  Wyświetleń: 688
 413. Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 684
 414. BZP.2411.34.2017.AB
  Wyświetleń: 678
 415. WCH.2420.6.2017.AB. Dostawa pomp próżniowych oraz skraplaczy wylotowych
  Wyświetleń: 675
 416. IM.2420.1.2017.AP
  Wyświetleń: 670
 417. BZP.2410.4.2017.AB
  Wyświetleń: 664
 418. WNZKŚ.2410.5.2.2017.JR
  Wyświetleń: 664
 419. SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH WCH.2420.19.2017.HS
  Wyświetleń: 662
 420. WB.2410.31.2017.RM
  Wyświetleń: 662
 421. WB.2410.6.2017.RM
  Wyświetleń: 661
 422. Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.4.2017.DB
  Wyświetleń: 661
 423. BZP.2411.1.2018.AB
  Wyświetleń: 658
 424. DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH WCH.2420.24.2017.AB
  Wyświetleń: 657
 425. BZP.2411.40.2017.BD
  Wyświetleń: 653
 426. BZP.2412.21.2017.KP - Przebudowa wejścia do Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego w skrzydle południowym wraz budową nowej portierni oraz montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem i montażem obudowy portierni z autorskiego szkł
  Wyświetleń: 652
 427. BZP.2412.27.2017.GK
  Wyświetleń: 650
 428. Terminarz posiedzeń
  Wyświetleń: 649
 429. BZP.2412.23.2017.AB
  Wyświetleń: 648
 430. WCH.2420.20.2017.HS SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK
  Wyświetleń: 644
 431. Uchwały Rady Wydziału
  Wyświetleń: 643
 432. KOMUNIKAT
  Wyświetleń: 641
 433. BZP.2412.19.2017.JS
  Wyświetleń: 635
 434. WCH.2420.10.2017.HS DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH
  Wyświetleń: 635
 435. WB.2410.7.2017.RM
  Wyświetleń: 634
 436. WNB.2410.13.2017.AM Dostawa uniwersalnego czytnika mikropłytek do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 634
 437. WCH.2420.7.2017.AB Dostawa dwuwiązkowego spektrometru UV-vis
  Wyświetleń: 628
 438. WCH.2420.5.2017.HS Dostawa pomp próżniowych oraz suszarki laboratoryjnej próżniowej
  Wyświetleń: 626
 439. Zapytanie ofertowe nr: II.2411.1.2017.BR.
  Wyświetleń: 626
 440. BZP.2412.1.2018.GK
  Wyświetleń: 622
 441. WCH.2420.4.2017.HS Dostawa zintegrowanego systemu czterech reaktorów wysokociśnieniowych
  Wyświetleń: 621
 442. WNZKŚ.2410.10.2017.JR
  Wyświetleń: 619
 443. AKTUALNOŚCI
  Wyświetleń: 616
 444. BZP.242.2.2017.KP - Założenie Polskiego Ogrodu Milenijnego. Zwiększenie istniejącej różnorodności biologicznej Arboretum o odmiany uprawne roslin polskich hodowców.
  Wyświetleń: 616
 445. BZP.2411.10.2018.KP
  Wyświetleń: 612
 446. DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH,SZKOLNYCH, METALOWYCH I LABORATORYJNYCH ORAZ KRZESEŁ WCH.2420.25.2017.HS
  Wyświetleń: 612
 447. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 611
 448. WB.2410.18.2017.RM
  Wyświetleń: 611
 449. WB.2410.39.2017.RM Dostawa wytrząsarek, rotatora, termostatu blokowego, mieszadeł magnetycznych, aparatu do transferu półsuchego dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi z podziałem
  Wyświetleń: 611
 450. BZP.2412.17.2017.EH
  Wyświetleń: 608
 451. BZP.242.1.2017.BO
  Wyświetleń: 608
 452. BZP.2411.47.2017.BD
  Wyświetleń: 602
 453. WB.2410.19.2017.rm
  Wyświetleń: 601
 454. WB.2410.9.2017.1.RM
  Wyświetleń: 600
 455. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2018 roku
  Wyświetleń: 598
 456. BZP.2411.39.2017.PM
  Wyświetleń: 596
 457. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 [ROZSTRZYGNIĘTE]
  Wyświetleń: 596
 458. WFA.2410.3.2017.JK Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii
  Wyświetleń: 594
 459. BZP.2411.37.2017.EH
  Wyświetleń: 592
 460. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WCH.2420.35.2017.AB
  Wyświetleń: 592
 461. BZP.2411.21..2017.JS
  Wyświetleń: 590
 462. BZP.2411.19.2017.BD
  Wyświetleń: 588
 463. WB.2410.30.2017.RM
  Wyświetleń: 586
 464. WNB.2410.23.2017.AM Dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa biologicznego do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu
  Wyświetleń: 586
 465. BZP.2410.3.2017.JS
  Wyświetleń: 585
 466. Zapytanie ofertowe nr ZOSDN.367.43.2017.MC
  Wyświetleń: 585
 467. BZP.2410.10.2017.EH
  Wyświetleń: 584
 468. BZP.2411.8.2018.JS
  Wyświetleń: 584
 469. WNB.2410.9.2017.AM Dostawa elektronicznej wagi analitycznej do Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 583
 470. WB.2410.16.2017.RM
  Wyświetleń: 581
 471. WB.2410.9.2017.RM
  Wyświetleń: 581
 472. WNB.2410.14.2017.AM Dostawa aparatu Real-Time PCR System do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 580
 473. BZP.2411.50.2017.BD
  Wyświetleń: 577
 474. WB.2410.10.2017.RM
  Wyświetleń: 577
 475. WB.2410.11.2017.RM
  Wyświetleń: 577
 476. WNHP.2410.06.2017.DN Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu multimedialnego i fotograficznego oraz drukarek i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 572
 477. BZP.2412.18.2017.EH
  Wyświetleń: 569
 478. WNZKŚ.2411.6.2017.JR
  Wyświetleń: 569
 479. WNB.2410.8.2017.AM Dostawa transiluminatora do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 568
 480. WNZKŚ.2411.13.2017.JR
  Wyświetleń: 568
 481. BZP.2411.33.2017.JS
  Wyświetleń: 565
 482. WNB.2411.2.2017 Usługa otrzymania i analizy kompletnych sekwencji genomowych bakterii Pseudomonas aeruginosa
  Wyświetleń: 565
 483. BZP.2411.5.2018.PM
  Wyświetleń: 563
 484. WNB.2410.15.2017.AM Dostawa destylatorki do Zakładu Biologii Rozwoju Zwierząt Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 562
 485. BZP.2411.30.2017.PM
  Wyświetleń: 556
 486. BZP.2410.13.2017.GK
  Wyświetleń: 554
 487. BZP.2411.14.2017.GK
  Wyświetleń: 550
 488. BZP.2411.15.2017.PM
  Wyświetleń: 550
 489. WNZKŚ.2410.17.2017.JR
  Wyświetleń: 549
 490. BZP.2412.16.2017.AB
  Wyświetleń: 548
 491. BZP.242.2.2018.EH
  Wyświetleń: 547
 492. WNB.2410.10.2017.AM Dostawa zestawu do elektroforezy poziomej kwasów nukleinowych, złożonego z dużego i średniego aparatu do elektroforezy do Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 546
 493. BZP.2411.23.2017.BO
  Wyświetleń: 544
 494. BZP.2411.38.2017.AB
  Wyświetleń: 544
 495. BZP.2411.13.2018.AB
  Wyświetleń: 543
 496. BZP.2411.36.2017.BD
  Wyświetleń: 543
 497. BZP.2412.26.2017.BO
  Wyświetleń: 541
 498. BZP.242.1.2018.KP - Założenie Polskiego Ogrodu Milenijnego. Zwiększenie istniejącej różnorodności biologicznej Arboretum o odmiany uprawne roślin polskich hodowców.
  Wyświetleń: 540
 499. BZP.2411.3.2018.JS
  Wyświetleń: 539
 500. WB.2410.25.2017.RM
  Wyświetleń: 537
 501. WNB.2410.17.2017.AM Dostawa wytrząsarki na płytki do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 536
 502. BZP.2411.42.2017.EH
  Wyświetleń: 532
 503. WNB.2410.16.2017.AM Dostawa ultrawirówki do Zakładu Fizjologii Molekularnej Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 532
 504. BZP.2411.29.2017.BO
  Wyświetleń: 531
 505. BZP.2412.20.2017.BO
  Wyświetleń: 529
 506. BZP.2412.5.2018.BO
  Wyświetleń: 528
 507. WPAE.2410.1.2017
  Wyświetleń: 528
 508. WCH.2420.15.2017.AB Dostawa chromatografu gazowego z detektorem masowym
  Wyświetleń: 526
 509. WNZKŚ.2410.16.2017.JR
  Wyświetleń: 526
 510. BZP.2410.17.2017.KP
  Wyświetleń: 524
 511. WCH.2420.11.2017.AB Dostawa modułu oczyszczania toluenu oraz mikroskopu
  Wyświetleń: 524
 512. Zapytanie Ofertowe CEN.2410.2.2017.ICH
  Wyświetleń: 524
 513. BZP.2411.7.2018.BO
  Wyświetleń: 523
 514. WNZKŚ.2411.9.2017.JR
  Wyświetleń: 523
 515. BZP.2410.16.2017.KP
  Wyświetleń: 519
 516. WB.2410.37.2017.RM
  Wyświetleń: 518
 517. WNB.2410.18.2017.AM Dostawa zestawu do elektroforezy i transferu białek do Zakładu Genetyki i Fizjologii Komórki Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 518
 518. BZP.2411.48.2017.BO
  Wyświetleń: 514
 519. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad
  Wyświetleń: 514
 520. BZP.2411.17.2017.BO
  Wyświetleń: 510
 521. SUKCESYWNA DOSTAWA SZKŁA I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH WCH.2420.36.2017.AB
  Wyświetleń: 509
 522. WCH.2420.9.2017.HS Dostawa czytnika termoluminescencji i optycznie stymulowanej luminescencji TL/OSL, lampy RTG oraz wysokiej czułości CCD
  Wyświetleń: 507
 523. WNZKŚ.2410.14.2017.JR
  Wyświetleń: 506
 524. BZP.2412.29.2017.AB
  Wyświetleń: 505
 525. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17
  Wyświetleń: 505
 526. DL.2411.3.2017.IG
  Wyświetleń: 503
 527. BZP.2411.22.2017.PM
  Wyświetleń: 502
 528. WNZKŚ.2410.17.2.2017.JR
  Wyświetleń: 500
 529. BZP.241.1.2018.KP
  Wyświetleń: 499
 530. WFA.2410.4.2017.JK Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego lub równoważnego, spełniającego normę PN-C-96024:2011 roku lub równoważną opisanej do Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 499
 531. WB.2410.40.2017.RM „Dostawa materiałów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych z podziałem na 16 zadań
  Wyświetleń: 496
 532. BZP.2410.11.2017.JS
  Wyświetleń: 494
 533. WNZKŚ.2410.19.2017.JR
  Wyświetleń: 493
 534. BZP.2411.16.2018.BD
  Wyświetleń: 492
 535. WFA.2410.10.2017.JK Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 14 pakietów
  Wyświetleń: 490
 536. BZP.2411.16.2017.BD
  Wyświetleń: 489
 537. BZP.2411.31.2017.PM
  Wyświetleń: 489
 538. BZP.2411.43.2017.GK
  Wyświetleń: 488
 539. WB.2410.13.2017.RM
  Wyświetleń: 486
 540. WB.2410.17.2017.RM
  Wyświetleń: 485
 541. WNB.2411.1.2017.AM Usługa otrzymania i analizy kompletnych sekwencji genomowych bakterii Pseudomonas auerginosa
  Wyświetleń: 482
 542. WCH.2420.26.2017.AB DOSTAWA ZEWNĘTRZNYCH DYSKÓW TWARDYCH ORAZ ZASILACZY AWARYJNYCH UPS
  Wyświetleń: 481
 543. WNB.2410.31.2017.AM
  Wyświetleń: 477
 544. WCH.2420.30.2017.AB Dostawa linii próżniowej, naczynia Dewara, mieszadeł magnetycznych, wagi analitycznej oraz spektrometru UV-Vis
  Wyświetleń: 476
 545. CEN.2410.1.2017.ICH
  Wyświetleń: 475
 546. II.2410.3.2017.MM
  Wyświetleń: 472
 547. WNZKŚ.2410.22.2017.JR
  Wyświetleń: 472
 548. WNHP.2410.16.2017.DN
  Wyświetleń: 471
 549. BZP.2411.5.2017.AB
  Wyświetleń: 470
 550. BZP.2411.27.2017.GK
  Wyświetleń: 469
 551. BZP.2411.4.2018.GK
  Wyświetleń: 469
 552. BZP.2411.41.2017.JS
  Wyświetleń: 469
 553. WCH.2420.27.2017.HS Dostawa mieszadeł magnetycznych, olejowych pomp próżniowych dedykowanych do pracy laboratoryjnej i wytrząsarek kołowych
  Wyświetleń: 469
 554. WNB.2410.21.2017.AM Dostawa aparatury laboratoryjnej do Zakładu Genetyki i Fizjologii Komórki Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 469
 555. IM.2420.2.2017.AP
  Wyświetleń: 468
 556. WB.2410.33.2017.RM
  Wyświetleń: 468
 557. WNZKŚ.2410.20.2017.JR
  Wyświetleń: 467
 558. Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.6.2017.DB
  Wyświetleń: 467
 559. WNZKŚ.2411.15.2017.JR
  Wyświetleń: 465
 560. Dostawa łuskarki do lodu, pomp próżniowych, wyparki oraz chłodziarki cyrkulacyjnej
  Wyświetleń: 457
 561. BZP.2411.32.2017.BD
  Wyświetleń: 452
 562. BZP.2411.46.2017.PM
  Wyświetleń: 452
 563. BZP.2412.28.2017.EH
  Wyświetleń: 451
 564. WNZKŚ.2410.22.2.2017.JR
  Wyświetleń: 451
 565. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WCH.2420.18.2017.AB
  Wyświetleń: 450
 566. Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.7.2017.DB
  Wyświetleń: 449
 567. BZP.2410.12.2017.BO
  Wyświetleń: 448
 568. WNB.2410.28.2017.AM
  Wyświetleń: 447
 569. WNHP.2410.01.2018.DN - Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu multimedialnego, fotograficznego oraz akcesoriów komputerowych dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 446
 570. WB.2410.26.2017.RM
  Wyświetleń: 444
 571. BZP.2411.6.2018.PM
  Wyświetleń: 442
 572. WNZKŚ.2410.21.2017.JR
  Wyświetleń: 442
 573. BZP.2411.20.2017.GK
  Wyświetleń: 440
 574. BZP.2411.24.2017.JS
  Wyświetleń: 439
 575. BZP.2410.14.2017.JS
  Wyświetleń: 438
 576. WB.2410.20.2017.RM
  Wyświetleń: 437
 577. BZP.2411.45.2017.EH
  Wyświetleń: 431
 578. Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2018
  Wyświetleń: 431
 579. WB.2410.27.2017.RM
  Wyświetleń: 431
 580. BZP.2411.9.2018.PM
  Wyświetleń: 429
 581. Sukcesywne dostawy helu ciekłego WCH.2420.21.2017.HS
  Wyświetleń: 426
 582. WB.2410.1.2018.RM „Dostawa odczynników chemicznych z podziałem na 16 zadań do realizacji projektu „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1”
  Wyświetleń: 426
 583. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad 2018
  Wyświetleń: 425
 584. BZP.2411.20.2018.EH
  Wyświetleń: 424
 585. BZP.2411.28.2017.BD
  Wyświetleń: 424
 586. ŚWIADCZENIE USŁUG PROGRAMISTYCZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII PHP, REACT NATIVE, JAVASCRIPT ORAZ HTML/CSS WCH.2411.01.2018.AB
  Wyświetleń: 423
 587. WNB.2410.32.2017.AM
  Wyświetleń: 423
 588. WB.2410.21.2017.RM
  Wyświetleń: 420
 589. WNB.2410.34.2017.AM
  Wyświetleń: 418
 590. WCH.2420.37.2017.AB dostawa spektrometru UV/Vis
  Wyświetleń: 416
 591. WNB.2410.35.2017.AM
  Wyświetleń: 414
 592. WCH.2420.28.2017.AB Dostawa sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 412
 593. WNB.2410.24.2017.AM Dostawa wagi precyzyjnej do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu
  Wyświetleń: 412
 594. WCH.2420.29.2017.AB DOSTAWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA ROZPUSZCZALNIKÓW ORAZ NACZYNIA DEWARA
  Wyświetleń: 408
 595. BZP.2410.15.2017.JS
  Wyświetleń: 405
 596. Dostawa zestawu wyparka + pompa próżniowa oraz chłodziarek cyrkulacyjnych, WCH.2420.23.2017.AB
  Wyświetleń: 404
 597. WFA.2410.8.2017.JK ZAPYTANIE OFERTOWE Sukcesywne dostawy koksu opałowego dla filii Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie 9 k. Wińska
  Wyświetleń: 403
 598. WB.2410.24.2017.RM
  Wyświetleń: 402
 599. WNB.2410.1.2018.AM
  Wyświetleń: 400
 600. WCH.2420.31.2017.AB DOSTAWA SPEKTROMETRU UVVis I CHROMATOGRAFU FLASH
  Wyświetleń: 397
 601. WB.2410.22.2017.RM
  Wyświetleń: 387
 602. BZP.2410.1.2018.AB
  Wyświetleń: 385
 603. WB.2410.35.2017.RM
  Wyświetleń: 381
 604. WNB.2410.27.2017.AM Dostawa cieplarki laboratoryjnej z naturalnym obiegiem powietrza oraz wirówki laboratoryjnej wraz z wyposażeniem do Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu
  Wyświetleń: 378
 605. BZP.2412.7.2018.JS
  Wyświetleń: 374
 606. WB.2410.36.2017.RM Dostawa ultrawirówki wraz z rotorem dla Zakładu Biotransformacji Wydziału Biotechnologii
  Wyświetleń: 373
 607. WB.2410.29.2017.RM
  Wyświetleń: 372
 608. WB.2410.32.2017.RM
  Wyświetleń: 372
 609. BZP.2411.17.2018.AB
  Wyświetleń: 371
 610. BZP.2411.44.2017.PM
  Wyświetleń: 370
 611. Opracowanie, wydrukowanie oraz dostawa folderu o Polskim Ogrodzie Milenijnym i katalogu Polskich Odmian Roślin
  Wyświetleń: 370
 612. Dostawa linii próżniowej oraz mieszadeł magnetycznych WCH.2420.32.2017.AB
  Wyświetleń: 367
 613. WB.2410.38.2017.RM Dostawa Inkubatora CO2 z kontrolą O2 (1szt) oraz Inkubatora CO2 (1szt), Inkubatora do hodowli bakterii z wytrząsaniem i chłodzeniem (1szt) dla Wydziału Biotechnologii
  Wyświetleń: 363
 614. WB.2410.34.2017.RM
  Wyświetleń: 361
 615. WCH.2420.38.2017.AB Dostawa zestawu analizy termicznej
  Wyświetleń: 361
 616. WB.2410.2.2018.RM Dostawa odwróconego mikroskopu naukowo-badawczego do pracy w jasnym polu, kontraście modulacyjnym i fluorescencji z kamerą cyfrową i oprogramowaniem oraz modułu do spektralnej analizy obrazów fluorescencyjnych dedykowanego do współpracy
  Wyświetleń: 359
 617. WNB.2410.30.2017.AM
  Wyświetleń: 355
 618. WNB.2410.33.2017.AM
  Wyświetleń: 354
 619. Dostawa łuskarki do lodu, pomp próżniowych, wyparki oraz chłodziarki cyrkulacyjnej
  Wyświetleń: 347
 620. BZP.2412.2.2018.JS
  Wyświetleń: 346
 621. WCH.2420.33.2017.AB Rozbudowa zautomatyzowanego analizatora sorpcji i porowatości Micromeritis ASAP2020C,MP o moduł sorpcji par i rozpuszczalników
  Wyświetleń: 340
 622. BZP.2411.11.2018.EH
  Wyświetleń: 338
 623. Uchwały Rady Wydziału Biotechnologii 2018
  Wyświetleń: 338
 624. WNB.2410.3.2018.AM
  Wyświetleń: 338
 625. WNHP.2410.05.2018.DN - Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania komputerowego, sprzętu fotograficznego, kamer cyfrowych oraz głośników dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 336
 626. BZP.2410.2.2018.GK
  Wyświetleń: 333
 627. WNB.2410.22.2017.AM Dostawa aparatu do półsuchego transferu białek oraz zestawu do elektroforezy do białek do Zakładu Genetyki i Fizjologii Komórki Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 332
 628. WNB.2410.29.2017.AM
  Wyświetleń: 332
 629. DOSTAWA SPEKTROMETRU FT-RAMAN WCH.2420.34.2017.AB
  Wyświetleń: 324
 630. WCH.2410.02.2018.AB DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
  Wyświetleń: 323
 631. BZP.2412.4.2018.BO
  Wyświetleń: 306
 632. WB.2410.6.2018.RM
  Wyświetleń: 287
 633. WF.03.2410.2018.MCH Dostawa foteli oraz dostawa i montaż mebli oraz krzeseł na potrzeby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego – 2 zadania.
  Wyświetleń: 286
 634. BZP..2412.11.2018.GK
  Wyświetleń: 280
 635. WNB.2410.4.2018.AM
  Wyświetleń: 276
 636. BZP.242.5.2018.PM
  Wyświetleń: 272
 637. WCH.2410.05.2018.AB Dostawa urządzeń laboratoryjnych
  Wyświetleń: 271
 638. WCH.2410.03.2018.AB Dostawa wyparek obrotowych, mieszadeł magnetycznych, systemu próżniowego dewara oraz potencjostatu
  Wyświetleń: 266
 639. WF.2410.04.2018.MW DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
  Wyświetleń: 259
 640. WNB.2411.1.2018.AM
  Wyświetleń: 254
 641. BZP.2412.6.2018.GK
  Wyświetleń: 245
 642. BZP.2411.12.2018.BD
  Wyświetleń: 244
 643. Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej - 2018
  Wyświetleń: 244
 644. WCH.2410.09.2018.AB Dostawa chromatografu gazowego i urządzeń laboratoryjnych
  Wyświetleń: 244
 645. Opracowanie, wydrukowanie oraz dostawa folderu o Polskim Ogrodzie Milenijnym i katalogu Polskich Odmian Roślin
  Wyświetleń: 243
 646. BZP.2411.18.2018.EH
  Wyświetleń: 242
 647. BZP.2411.23.2018.BD
  Wyświetleń: 241
 648. DL.2410.1.2018.IG
  Wyświetleń: 241
 649. WNHP.2410.14.2017.DN - Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu multimedialnego i fotograficznego oraz drukarek i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 240
 650. WF.2410.05.2018.MCH Dostawa foteli oraz dostawa i montaż mebli oraz krzeseł na potrzeby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego – 2 zadania.
  Wyświetleń: 239
 651. BZP.2412.15.2018.JS
  Wyświetleń: 230
 652. Skład Rady Wydziału Matematyki i Informatyki
  Wyświetleń: 227
 653. BZP.2411.15.2018.JS
  Wyświetleń: 226
 654. BZP.2411.21.2018.PM
  Wyświetleń: 225
 655. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad 2018
  Wyświetleń: 225
 656. Uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki 2018
  Wyświetleń: 225
 657. IM.2410.1.2018.AP
  Wyświetleń: 224
 658. WCH.2410.08.2018.AB Dostawa urządzeń laboratoryjnych
  Wyświetleń: 223
 659. BZP.242.7.2018.BO
  Wyświetleń: 221
 660. Dostawa systemu do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw słonecznych WCH.2410.04.2018.AB
  Wyświetleń: 218
 661. WNB.2410.2.2018.AM
  Wyświetleń: 214
 662. WNZKŚ.2411.3.2018.JŁ
  Wyświetleń: 210
 663. BZP.2411.26.2018.EH
  Wyświetleń: 209
 664. BZP.2411.19.2018.GK
  Wyświetleń: 195
 665. WNB.2410.5.2018.AM
  Wyświetleń: 189
 666. BZP.2412.8.2018.AB
  Wyświetleń: 186
 667. BZP.242.8.2018.BD
  Wyświetleń: 186
 668. WB.2410.3.2018.RM Dostawa Inkubatora CO2 z wytrząsaniem dla Zakładu Cytobiochemii
  Wyświetleń: 183
 669. BZP.2410.5.2018.BD
  Wyświetleń: 177
 670. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17
  Wyświetleń: 177
 671. BZP.2410.3.2018.EH
  Wyświetleń: 171
 672. WB.2410.8.2018.RM
  Wyświetleń: 169
 673. BZP.2412.9.2018.JS
  Wyświetleń: 164
 674. BZP.2412.10.2018.AB
  Wyświetleń: 162
 675. BZP.2412.16.2018.AB
  Wyświetleń: 162
 676. BZP.2411.24.2018.AB
  Wyświetleń: 160
 677. WB 2410.15.2018.RM
  Wyświetleń: 155
 678. BZP.242.6.2018.GK
  Wyświetleń: 154
 679. WNZKŚ.2410.6.2018.JŁ
  Wyświetleń: 150
 680. BZP.2410.6.2018.BO
  Wyświetleń: 142
 681. BZP.2410.4.2018.BO
  Wyświetleń: 141
 682. BZP.2410.7.2018.PM
  Wyświetleń: 140
 683. WFA.2410.1.2018.JK Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 6 pakietów
  Wyświetleń: 131
 684. BZP.2411.22.2018.BO
  Wyświetleń: 130
 685. WB.2410.10.2018.RM
  Wyświetleń: 129
 686. WNB.2410.8.2018.AM
  Wyświetleń: 129
 687. WNB.2410.9.2018.AM
  Wyświetleń: 128
 688. BZP.242.4.2018.KP
  Wyświetleń: 127
 689. WCH.2410.06.2018.AB Dostawa chromatografu cieczowego
  Wyświetleń: 126
 690. WB.2410.7.2018.RM
  Wyświetleń: 125
 691. WNB.2410.6.2018.AM
  Wyświetleń: 120
 692. BZP.2411.25.2018.GK
  Wyświetleń: 103
 693. BZP.2411.27.2018.GK
  Wyświetleń: 98
 694. BZP.2412.12.2018.AB
  Wyświetleń: 96
 695. BZP.2412.17.2018.JS
  Wyświetleń: 96
 696. WB.2410.9.2018.RM Dostawa wirówki szybkoobrotowej z chłodzeniem i wyposażeniem (1szt), wirówki dla Pracowni Biologii Medycznej (1szt), wysokoobrotowej wirówki laboratoryjnej z klawiaturą membranową dla Zakładu Biochemii (1szt), dla Wydziału Biotechnolo
  Wyświetleń: 94
 697. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WCH.2410.11.2018.ab
  Wyświetleń: 90
 698. BZP.2412.18.2018.AB
  Wyświetleń: 87
 699. WNB.2410.7.2018.AM
  Wyświetleń: 87
 700. BZP.2412.20.2018.PM
  Wyświetleń: 85
 701. WB.2410.16.2018.RM
  Wyświetleń: 83
 702. WFA.2410.2.2018.JK Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego lub równoważnego, spełniającego normę PN-C-96024:2011 roku lub równoważną do Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 80
 703. BZP.2412.19.2018.EH
  Wyświetleń: 77
 704. BZP.2412.13.2018.BD
  Wyświetleń: 76
 705. WB.2410.11.2018.RM
  Wyświetleń: 73
 706. BZP.2411.30.2018.BO
  Wyświetleń: 69
 707. WB.2410.17.2018.RM
  Wyświetleń: 68
 708. Skład Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  Wyświetleń: 63
 709. WCH.2410.12.2018.AB Dostawa testera właściwości ferroelektrycznych/The supply of a precision ferroelectric test system up to 10 kV
  Wyświetleń: 62
 710. BZP.2412.14.2018.JS
  Wyświetleń: 61
 711. WB.2410.14.2018.RM
  Wyświetleń: 58
 712. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18
  Wyświetleń: 56
 713. WB.2410.13.2018.RM
  Wyświetleń: 54
 714. BZP.2411.32.2018.PM
  Wyświetleń: 53
 715. BZP.242.9.2018.KP
  Wyświetleń: 53
 716. WCH.2410.13.2018.AB Dostawa chromatografu cieczowego Flash, wyparki rotacyjnej, systemu próżniowego i cyrkulatora chłodzącego
  Wyświetleń: 51
 717. BZP.2412.28.2017.GK
  Wyświetleń: 50
 718. BZP.2412.22.2018.AB
  Wyświetleń: 47
 719. BZP.2412.21.2018.PM
  Wyświetleń: 44
 720. BZP.2410.10.2018.JS
  Wyświetleń: 39
 721. BZP.2412.24.2018.EH
  Wyświetleń: 38
 722. BZP.2412.25.2018.BO
  Wyświetleń: 35
 723. BZP.2411.28.2018.BO
  Wyświetleń: 33
 724. BZP.2412.26.2018.BD
  Wyświetleń: 32
 725. BZP.2410.9.2018.KP
  Wyświetleń: 31
 726. BZP.2412.27.2018.AB
  Wyświetleń: 30
 727. WCH.2410.15.2018.AB Dostawa chromatografu gazowego, dwukanałowego z detektorem masowym z pompą turbomolekularną oraz detektorem płomieniowo-jonizacyjnym
  Wyświetleń: 28
 728. BZP.2411.31.2018.AB
  Wyświetleń: 27
 729. WB.2410.12.2018.RM
  Wyświetleń: 20
 730. WCH.2410.14.2018.AB Dostawa kompaktowego, dwugniazdowego zestawu reakcyjnego (stacji roboczej do syntez)
  Wyświetleń: 20
 731. BZP.2412.23.2018.GK
  Wyświetleń: 9
 732. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad
  Wyświetleń: 7
 733. Terminarz posiedzeń i porządek obrad
  Wyświetleń: 7
 734. Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  Wyświetleń: 5
Metryczka
 • wytworzono:
  12-12-2014
  przez: Wojciech Głodek
 • opublikowano:
  12-12-2014 13:02
  przez: Wojciech Głodek
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 5771
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
ul. Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×