Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2018

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 27 czerwca 2018 r.:

PDFUchwała nr 118/2018 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Panu dr. hab Andrzejowi Koziełowi prof. UWr
PDFUchwała nr 119/2018 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Arkadiusza Urbanka
PDFUchwała nr 120/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Piotra Małczyńskiego
PDFUchwała nr 120a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Piotra Małczyńskiego
PDFUchwała nr 121/2018 w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej Pani dr Luby Jakubowskiej
PDFUchwała nr 121a/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani dr Luby Jakubowskiej
PDFUchwała nr 121b/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani dr Luby Jakubowskiej
PDFUchwała nr 122/2018 w sprawie korekty w tytule rozprawy doktorskiej Pana mgr Tomasza Niemca
PDFUchwała nr 122a/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza Niemca
PDFUchwała nr 122b/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza Niemca
PDFUchwała nr 123/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Moniki Ziobrowskiej
PDFUchwała nr 123a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Moniki Ziobrowskiej
PDFUchwała nr 124/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszki Janik
PDFUchwała nr 124a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszki Janik
PDFUchwała nr 125/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Michała Kotta
PDFUchwała nr 125a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Michała Kotta
PDFUchwała nr 126/2018 w sprawie korekty w tytule rozprawy doktorskiej Pani mgr Adriany Zycha-Gurdek
PDFUchwała nr 126a/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Adriany Zycha-Gurdek
PDFUchwała nr 126b/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Adriany Zycha-Gurdek
PDFUchwała nr 127/2018 w sprawie korekty w tytule rozprawy doktorskiej Pana mgr Roberta Zontka
PDFUchwała nr 128/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr. Krzysztofa Dixa
PDFUchwała nr 128a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr. Krzysztofa Dixa
PDFUchwała nr 128b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr. Krzysztofa Dixa
PDFUchwała nr 128c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr. Krzysztofa Dixa
PDFUchwała nr 128d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr. Krzysztofa Dixa
PDFUchwała nr 129/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Aleksandrze Bednarskiej
PDFUchwała nr 129a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Aleksandrze Bednarskiej
PDFUchwała nr 129b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Bednarskiej
PDFUchwała nr 129c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Bednarskiej
PDFUchwała nr 130/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Katarzynie Jewtuch
PDFUchwała nr 130a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Katarzynie Jewtuch
PDFUchwała nr 130b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Jewtuch
PDFUchwała nr 130c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Jewtuch
PDFUchwała nr 131/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Natalii Zacharek
PDFUchwała nr 131a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Natalii Zacharek
PDFUchwała nr 131b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Natalii Zacharek
PDFUchwała nr 131c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Natalii Zacharek
PDFUchwała nr 131d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Natalii Zacharek
PDFUchwała nr 132/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Joannie Tomaszewskiej
PDFUchwała nr 132a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Joannie Tomaszewskiej
PDFUchwała nr 132b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Tomaszewskiej
PDFUchwała nr 132c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Tomaszewskiej
PDFUchwała nr 132d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Tomaszewskiej
PDFUchwała nr 133/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów Pana mgr Kiriakosa Chatzipentidisa
PDFUchwała nr 133a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Kiriakosa Chatzipentidisa
PDFUchwała nr 133b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Kiriakosa Chatzipentidisa
PDFUchwała nr 133c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Kiriakosa Chatzipentidisa
PDFUchwała nr 134/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Rafała Podrucznego
PDFUchwała nr 134a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Rafała Podrucznego
PDFUchwała nr 134b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Rafała Podrucznego
PDFUchwała nr 134c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Rafała Podrucznego
PDFUchwała nr 134d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Rafała Podrucznego
PDFUchwała nr 135/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Barbarze Andruszkiewicz
PDFUchwała nr 135a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Barbarze Andruszkiewicz
PDFUchwała nr 135b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Andruszkiewicz
PDFUchwała nr 135c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Andruszkiewicz
PDFUchwała nr 135d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Andruszkiewicz
PDFUchwała nr 136/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu mgr Sebastianowi Przybylskiemu
PDFUchwała nr 136a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Sebastiana Przybylskiego
PDFUchwała nr 136b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Sebastiana Przybylskiego
PDFUchwała nr 136c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Sebastiana Przybylskiego
PDFUchwała nr 136d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Sebastiana Przybylskiego
PDFUchwała nr 137/2018 w sprawie wyboru kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki
PDFUchwała nr 138/2018 w sprawie zatrudnienia dr hab. Doroty Rybczyńskiej Abdel-Kawy
PDFUchwała nr 139/2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Rafała Włodarczyka
PDFUchwała nr 140/2018 w sprawie zatrudnienia dr Justyny Pilarskiej
PDFUchwała nr 141/2018 w sprawie zatrudnienia dr Kamili Gandeckiej
PDFUchwała nr 142/2018 w sprawie zatrudnienia dr Marty Kondrackiej-Szali
PDFUchwała nr 143/2018 w sprawie zatrudnienia dr Joanny Golonki-Legut
PDFUchwała nr 144/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Sławomira Grzesiaka
PDFUchwała nr 145/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Arkadiusza Kamińskiego
PDFUchwała nr 146/2018 w sprawie zatrudnienia dr Barbary Jezierskiej-Jacobson
PDFUchwała nr 147/2018 w sprawie zatrudnienia dr Iwony Paszendy
PDFUchwała nr 148/2018 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Siemież
PDFUchwała nr 149/2018 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Kokot
PDFUchwała nr 150/2018 w sprawie zatrudnienia dr Honoraty Czajkowskiej
PDFUchwała nr 151/2018 w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Drzazgi
PDFUchwała nr 152/2018 w sprawie zatrudnienia dr Jolanty Lipińskiej-Lokś
PDFUchwała nr 153/2018 w sprawie zatrudnienia dr Agaty Kubali
PDFUchwała nr 154/2018 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Barbaruk
PDFUchwała nr 155/2018 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Kozubek
PDFUchwała nr 156/2018 w sprawie zatrudnienia dr Doroty Koczanowicz
PDFUchwała nr 157/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Tomasza Dywana
PDFUchwała nr 158/2018 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Ziober
PDFUchwała nr 159/2018 w sprawie powołania dr Magdaleny Ślazyk-Sobol na kierownika Studiów Podyplomowych z Psychologii Zarządzania
PDFUchwała nr 160/2018 w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019
PDFUchwała nr 161/2018 w sprawie zmian w programie Studiów Podyplomowych: "Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami"
PDFUchwała nr 162/2018 w sprawie zmniejszenia ilości punktów ECTS w planie Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
PDFUchwała nr 163/2018 w sprawie dokonania zmian w programie studiów licencjackich i magisterskich na kierunku muzykologia
PDFUchwała nr 164/2018 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych z "Studia Podyplomowe z Psychogerontologii: Asystent Seniora" na "Studia Podyplomowe z Psychogerontologii"
PDFUchwała nr 165/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w Instytucie Archeologii
PDFUchwała nr 166/2018 w sprawie upoważnienia niesamodzielnych pracowników Instytutu Historii Sztuki do prowadzenia wykładów, seminariów magisterskich i licencjacko-pomocniczych oraz recenzowania prac dyplomowych
PDFUchwała nr 167/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów, seminariów licencjackich, seminariów magisterskich, recenzowania prac licencjackich oraz magisterskich w Instytucie Pedagogiki
PDFUchwała nr 168/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów, przyjmowania egzaminów oraz prowadzenia prac licencjackich w Instytucie Muzykologii
PDFUchwała nr 169/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów oraz seminariów magisterskich w Instytucie Psychologii
PDFUchwała nr 170/2018 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. hab. Piotrowi Oszczanowskiemu
PDFUchwała nr 171/2018 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. hab. Wiktorowi Żłobickiemu
PDFUchwała nr 172/2018 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Agnieszce Sorokowskiej
PDFUchwała nr 173/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii
PDFUchwała nr 174/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki
PDFUchwała nr 175/2018 w sprawie zatrudnienia mgr Małgorzaty Dancewicz-Pawlik w Instytucie Kulturoznawstwa
PDFUchwała nr 176/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Archeologii
PDFUchwała nr 177/2018 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 23 maja 2018 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 września 2018 r.:

PDFUchwała nr 178/2018 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Pani dr Mirosławie Wawrzak-Chodaczek prof. Uwr
PDFUchwała nr 179/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu dr Lechowi Markowi
PDFUchwała nr 180/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Alberta Miścioraka
PDFUchwała nr 180a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pana mgr Alberta Miścioraka
PDFUchwała nr 181/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Dominiki Stryjewskiej
PDFUchwała nr 181a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pani mgr Dominiki Stryjewskiej
PDFUchwała nr 181b/2018 w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Dominiki Stryjewskiej
PDFUchwała nr 182/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Juszkiewicz
PDFUchwała nr 182a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pani mgr Anny Juszkiewicz
PDFUchwała nr 183/2018 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Kaji Koronkiewicz
PDFUchwała nr 184/2018 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Edyty Sokołowskiej
PDFUchwała nr 185/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Sylwestra Orzechowskiego w Instytucie Psychologii
PDFUchwała nr 186/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Kamila Błaszczyńskiego w Instytycie Psychologii
PDFUchwała nr 187/2018 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Gocman w Instytucie Psychologii
PDFUchwała nr 188/2018 w sprawie zatrudnienia dr Maji Biały w Instytucie Psychologii
PDFUchwała nr 189/2018 w sprawie zatrudnienia mgr Karoliny Fodorowskiej-Płodzień w Instytucie Psychologii
PDFUchwała nr 190/2018 w sprawie zatrudnienia mgr Aleksandry Penzy w Instytucie Psychologii
PDFUchwała nr 191/2018 w sprawie powołania dr Joanny Malinowskiej na po. kierownika Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki
PDFUchwała nr 192/2018 w sprawie powołania dr hab. Doroty Rybczyńskiej Abdel-Kawy na kierownika Zakładu Profilaktyki i Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki
PDFUchwała nr 193/2018 w sprawie powołania dr hab. Barbary Jędrychowskiej prof. UWr na kierownika Zakładu Historii Edukacji w Instytucie Pedagogiki
PDFUchwała nr 194/2018 w sprawie powołania dr. hab. Rafała Włodarczyka na kierownika Zakładu Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki
PDFUchwała nr 195/2018 w sprawie wprowadzenia zmian nazw przedmiotów metodycznych w programach studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Muzykologia
PDFUchwała nr 196/2018 w sprawie zmian w programie Studiów Podyplomowych: "Psychologia Zarządzania" w Instytucie Psychologii
PDFUchwała nr 197/2018 w sprawie zmian w programie historii sztuki zajęć z Wychowania fizycznego (m. in. kwestii likwidacji punktów ECTS)
PDFUchwała nr 198/2018 w sprawie dokonania jednorazowej zmiany w planach studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika
PDFUchwała nr 199/2018 w sprawie zmian w programie na kierunku historia od roku akademickiego 2018/2019
PDFUchwała nr 200/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia zajęć w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Kulturoznawstwa
PDFUchwała nr 201/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia zajęć w roku akademickim 2018/2019 w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej
PDFUchwała nr 202/2018 w sprawie upoważnienia dr. Roberta Losiaka do prowadzenia seminarium licencjackiego oraz przyjmowania egzaminów na kierunku muzykologia
PDFUchwała nr 203/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia zajęć w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Historycznym
PDFUchwała nr 204/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Pedagogiki
PDFUchwała nr 205/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Psychologii
PDFUchwała nr 206/2018 w sprawie przyznania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla następujących doktorantów
PDFUchwała nr 207/2018 w sprawie przyznania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla następujących studentów
PDFUchwała nr 208/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii
PDFUchwała nr 209/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Muzykologii
PDFUchwała nr 210/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym
PDFUchwała nr 211/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki
PDFUchwała nr 212/2018 w sprawie przyjęcia protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 27 czerwca 2018 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 października 2018 r.:

PDFUchwała nr 213/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu Piotrowi Plichcie
PDFUchwała nr 214/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu Łukaszowi Guzkowi
PDFUchwała nr 215/2018 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Małgorzaty Jankowskiej
PDFUchwała nr 216/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Małgorzacie Dacewicz-Pawlik
PDFUchwała nr 217/2018 w sprawie skierowania do poprawy rozprawy doktorskiej Pani Adriany Zycha-Gurdek
PDFUchwała nr 218/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Patryka Oczko
PDFUchwała nr 218a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pana mgr Patryka Oczko
PDFUchwała nr 219/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Urszuli Bończuk-Dawidziuk
PDFUchwała nr 219a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pani mgr Urszuli Bończuk-Dawidziuk
PDFUchwała nr 220/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Roberta Zontek
PDFUchwała nr 220a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pana mgr Roberta Zontek
PDFUchwała nr 221/2018 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego Pani Anny Brzezińskiej
PDFUchwała nr 222/2018 w sprawie zatrudnienia mgr Dominiki Chabin na stanowisku asystenta w Instytucie Psychologii
PDFUchwała nr 223/2018 w sprawie zatrudnienia mgr Anny Juszkiewicz na stanowisku asystenta w Instytucie Psychologii
PDFUchwała nr 224/2018 w sprawie powołania dr. hab. Ryszarda Poprawy na Kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii
PDFUchwała nr 225/2018 w sprawie powołania dr. Tomasza Frąckowiaka na stanowisko po. Kierownika Zakładu Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii
PDFUchwała nr 226/2018 w sprawie powołania dr Doroty Kanafy-Chmielewskiej na stanowisko po. Kierownika Zakładu Psychologii Zarządzania w Instytucie Psychologii
PDFUchwała nr 227/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 w Instytucie Historycznym
PDFUchwała nr 228/2018 w sprawie zatrudnienia mgr. Przemysława Nowickiego w Instytucie Pedagogiki
PDFUchwała nr 229/2018 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26 września 2018

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 21 listopada 2018 r.:

PDFUchwała nr 230/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Pani Magdalenie Szyndler
PDFUchwała nr 231/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Monice Ziobrowskiej
PDFUchwała nr 232/2018 w sprawie zamknięcia Studiów Podyplomowych w zakresie Diagnozy, Poradnictwa oraz Systemowej Pracy z Rodziną w Instytucie Psychologii
PDFUchwała nr 233/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu mgr Krzysztofa Wachowiaka w Instytucie Historycznym
PDFUchwała nr 234/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26 października 2018 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 19 grudnia 2018 r.:

PDFUchwała nr 235/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Michałowi Kott
PDFUchwała nr 236/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Tomaszowi Niemcowi
PDFUchwała nr 237/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Aleksandrze Janus
PDFUchwała nr 238/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Piotrowi Małczyńskiemu
PDFUchwała nr 239/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Dominiki Stańczyk
PDFUchwała nr 239a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Dominiki Stańczyk
PDFUchwała nr 240/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorksim Pani Ewy Dreczko
PDFUchwała nr 240a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorksim Pani Ewy Dreczko
PDFUchwała nr 240b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Ewy Dreczko
PDFUchwała nr 241/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego Pani mgr Beacie Działa
PDFUchwała nr 241a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Beacie Działa
PDFUchwała nr 241b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Beacie Działa
PDFUchwała nr 241c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Beacie Działa
PDFUchwała nr 241d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Beacie Działa
PDFUchwała nr 242/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Dominice Wieland-Lenczowskiej
PDFUchwała nr 242a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani Dominiki Wieland-Lenczowskiej
PDFUchwała nr 242b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani Dominice Wieland-Lenczowskiej
PDFUchwała nr 242c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani Dominice Wieland-Lenczowskiej
PDFUchwała nr 242d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani Dominice Wieland-Lenczowskiej
PDFUchwała nr 243/2018 w sprawie korekty w tytule rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Miszteli
PDFUchwała nr 244/2018 w sprawie uzupełnienia Komisji powołanej do przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Pedagogiki
PDFUchwała nr 245/2018 w sprawie powołania dr Bogny Bartosz na kierownika Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii
PDFUchwała nr 246/2018 w sprawie zamknięcia Laboratorium Piagetowskiego w Instytucie Psychologii
PDFUchwała nr 247/2018 w sprawie wygaszenia specjalności w Instytucie Archeologii
PDFUchwała nr 248/2018 w sprawie zatwierdzenia programów studiów
PDFUchwała nr 249/2018 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21 listopada 2018 roku.
 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-10-2018
  przez: Maciej Kryś
 • opublikowano:
  30-10-2018 10:15
  przez: Maciej Kryś
 • zmodyfikowano:
  16-01-2019 14:51
  przez: Maciej Kryś
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 1393
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×